Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga nepritaria Pedagogų karjeros modelio aprašo projektui

2022-06-10

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, išsamiai susipažinusi su parengtu Pedagogų karjeros modelio aprašo projektu, kategoriškai nepritaria šio projekto įgyvendinimui.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai išsiuntė raštą, kuriame pateikė savo poziciją ir išsakė pastabas bei argumentus, kuo remiantis nepritaria tokiam Pedagogų karjeros modelio aprašo projektui. 

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Andriaus Navicko teigimu, tiek faktinė situacija, tiek ir tyrimai rodo, kad tokia esminė prielaida, kuria grindžiamas būtinumas keisti visą atestacijos mechanizmą ir sukurti naują pedagogų kompetencijų ir praktinės veiklos vertinimo sistemą, yra tiesiog klaidinga.

,,Pedagogų karjeros modelio aprašo projekte siūlomi sprendimai nesprendžia tų problemų, kurias juo neva siekiama išspręsti. Atvirkščiai, toks Pedagogų karjeros modelis blogintų mokytojų darbo sąlygas, kokybiško ugdymo prieinamumą. Aprašu iš esmės yra plečiama įprastai mokytojo pareigybei priskirtų atlikti pareigų apimtis ir tai, kas iki šiol buvo priskiriama prie neprivalomų, individualiai sutariamų ir papildomai apmokamų veiklų, taptų įprasta darbo funkcijos dalimi. Tokiu būdu faktiškai mokytojų darbo apimtis padidėtų. O ar padidėtų darbo užmokestis? Abejotina. Apraše taip pat įvedami nauji mechanizmai, sudarantys papildomą administravimo naštą tiek įstaigoms, tiek darbuotojams. Nepritariame ir Pedagogų karjeros modelio projekte siūlomoms kvotoms – jos pažeidžia numatytą mokytojo teisę būti atestuotam, įgyti kvalifikacinę kategoriją ir kelti kvalifikaciją“, – sako profsąjungos vadovas.

LŠDPS informacija