LŠDPS Švenčionių rajono susivienijimo susitikimas

2017-12-22

Gruodžio 6 dieną Švenčionyse įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Švenčionių rajono susivienijimo susirinkimas, kuriame dalyvavo LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas ir LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė. Susirinkime taip pat dalyvavo ir kolegės iš Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos LŠPS profesinės organizacijos.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas informavo, kad LŠDPS yra vienintelė, nepasirašiusi švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties. Jo teigimu, LŠDPS nėra prieš kolektyvinę sutartį ir mielai prie jos prisijungtų, jeigu būtų atsižvelgta į profesinės sąjungos reikalavimus: sudarytas darbo užmokesčio kėlimo planas bei pradėta mažinti vaikų skaičių klasėse.

Taip pat reikalaujama numatyti ne mažiau kaip šešias nekontaktines valandas ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų etate, o mokytojų etate turėtų būti ne daugiau kaip 18 kontaktinių valandų. Pirmininkas nuogąstavo, kad įvedus etatinio darbo apmokėjimą gali pablogėti mokytojų padėtis.

LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė informavo, kad nuo rugsėjo 1 dienos įvedus etatinį darbo apmokėjimą keisis darbo sutartis, todėl aptarė naujas Darbo kodekso nuostatas. Susitikime mokytojai diskutavo apie kolektyvinės sutarties pasirašymą, profesinių sąjungų problemas ir laimėjimus. LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas visiems mokytojams palinkėjo kantrybės, vienybės ir sėkmės jų sunkiame darbe.