LŠDPS SUSIVIENIJIMŲ VEIKLA

2020-07-13

 

JONIŠKIO RAJONO SUSIVIENIJIMAS:  ATASKAITINĖ – RINKIMINĖ KONFERENCIJA

2020 m. birželio 18 dieną nuotoliniu būdu įvyko LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta ir patvirtinta LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo ataskaita už 2017-2020 m. m., o taip pat įvyko pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai.

Per 2017-2020 m .m. profsąjungos nariai dalyvavo koordinacinės tarybos posėdžiuose Vilniuje, įvairiuose seminaruose, vyko į kasmetinius LŠDPS mokymus. LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo komitetas bendradarbiavo su savivaldybe derinant mokyklų finansavimą, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą, mokyklų klasių komplektų skaičius.

2018 m. gruodžio mėn. LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimas palaikė streikuojančius mokytojus, į LŠDPS streiko fondą pervesdami finansinę paramą. Rajone 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo pradėtas įgyvendinti LŠDPS priimtas „Veiksmų planas”, pagal kurį pedagogai turi fiksuoti faktiškai dirbtą laiką ir po to tartis su vadovais dėl apmokėjimo už darbo valandas, kai viršijamos darbo valandas numatytos sutartyje.

Per 2019-2020 metus buvo pasirašyta Joniškio rajono savivaldybės švietimo kolektyvinė sutartis, kuri yra įregistruota Lietuvos respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

2020 m. birželio 18 dieną atviru balsavimu buvo išrinkta nauja LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė, kuria tapo M. Slančiausko progimnazijos mokyklos profsąjungos pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja Rima Dominaitė. Pirmininkės pavaduotoja išrinkta prieš tai buvusi LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Ramunė Stankaitienė.

Artimiausi LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo siekiai yra bendradarbiauti su Joniškio rajono savivaldybe, tęsti LŠDPS priimto „Veiksmų plano” vykdymą bei skatinti prie susivienijimo prisijungti daugiau narių.

Nuotraukoje LŠDPS Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Rima Dominaitė trečia iš kairės, pirma iš dešinės – pirmininkės pavaduotoja Ramunė Stankaitienė.

LŠDPS Joniškio rajono susivienijimo informacija