LŠDPS prezidiumo posėdyje aptartas bendradarbiavimas su VDI

2013-10-07

Spalio 3 d. įvyko LŠDPS prezidiumo posėdis, kuriame pirmininkas Andrius Navickas priminė ir aptarė per tris mėnesius nuveiktus darbus, veiklą ir rezultatus. Vytautas Silvanavičius pristatė Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo projektą, kuris buvo svarstomas Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytoje darbo grupėje.  Ne visi pakeitimai yra sveikintini, tad lyginamasis variantas bus siunčiamas svarstyti visiems LŠDPS susivienijimams ir laukiama pastabų.

Gintaras Skapas, išanalizavęs 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, konstatavo, kad švietimui skiriama dalis lyginant su bendruoju vidaus produktu ir toliau neauga. Tai toli gražu neatitinka švietimo bendruomenės lūkesčių, tad svarstyta, kokių priemonių reiktų imtis situacijai keisti.

Posėdyje taip pat svarstyta ir išplėstinio LŠDPS koordinavimo tarybos posėdžio, įvyksiančio spalio 24 d., darbotvarkė.

Vėliau į posėdį atvyko Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vadovas Jonas Gricius. Kalbėta apie VDI ir LŠDPS bendradarbiavimo susitarimą, kas jame galėtų ir turėtų būti aptarta. Pasak J. Griciaus, tok susitarimas VDI istorijoje būtų pirmasis, o pagrindinės kryptys, numatytos jame, turėtų būti informavimas ir konsultavimas. VDI atstovai regionuose galėtų informuoti apie naujoves, aiškinti Darbo kodekso nuostatas, teisės aktus, susijusius su darbų sauga. Taip pat susitarime galima būtų konkrečiau aptarti ir aktyvaus inspektavimo niuansus. Šiuo metu galiojantys teisės aktai numato, kad jeigu profsąjunga kreipiasi į VDI, ši atlieka tyrimą, o profsąjungos atstovai galintys šiame procese dalyvauti.

VDI atstovas apgailestavo, kad nuo šių metų pradžios pradėjusiose veikti teritorinėse darbo ginčų komisijose labai retai keliami klausimai, nesusiję su darbo užmokesčiu.  Jo teigimu, virš  98 proc. skundų gaunami būtent dėl to, o klausimai, pvz., dėl darbo sąlygų keitimo, nekeliami. J. Gricius sakė teigiamai vertinantis profesines sąjungas, nes ten, kur jos yra, ne taip lengva darbdaviams piktnaudžiauti. Be to, anot jo, VDI ir profesinių sąjungų misija yra labai panaši, todėl ir abiejų institucijų žingsniai turi būti žengiami viena kryptimi.

Prezidiumo nariai domėjosi darbo sąlygų keitimo, nemokamų atostogų skyrimo, darbo krūvio mažinimo, budėjimo pertraukų metu ir kitais klausimais. VDI asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vadovas ragino skambinti VDI anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 5) 2139 750. Tokiu atveju į skundus, ypač dėl higienos normų pažeidimų (ypač kai mokyklose taupant per moksleivių atostogas „užsukama“ šiluma), VDI reaguotų nedelsiant.

Sutarta, kad artimiausiu metu bus parengtas LŠDPS ir VDI bendradarbiavimo susitarimo projektas.