LŠDPS pirmininko Andriaus Navicko komentaras po derybų

2017-10-20

alt

Švietimo ir mokslo ministerija iškilmingai skelbia, jog pavyko sutarti su profesinėmis sąjungomis dėl švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties. Kai kurie kolegos iš kitų švietimo profesinių sąjungų pasiektą rezultatą taip pat vertina teigiamai, tačiau ar išties yra ko džiūgauti?

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) derybininkas – LŠDPS pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius, kuris kartu su kitais šešiais darbuotojų atstovais dalyvavo daugiau nei dvejus metus vykusiame derybų procese, ne kartą skundėsi, jog nepavyksta įtikinti ne tik ministerijos žmonių, bet ir kolegų iš profsąjungų. Todėl vieno ar dviejų balsų nepakakdavo priimti darbuotojams palankesnių nuostatų.

Vertinant visą sutarties projektą, rezultatu nesu patenkintas. Aš asmeniškai nepritarsiu tokiam šakos kolektyvinės sutarties projektui, kuriame susitarta siekti, aptarti, sudaryti prielaidas ir dargi atsižvelgus į šalies ekonominę raidą, finansines galimybes. Manau, kad jau išaugome iš tos stadijos, kai reikia susitarti, kad tarsimės.

Bet kokiu atveju apie sutarties pasirašymą kalbėti dar anksti, galutinei jos versijai nėra pritarusi vyriausybė, o ir LŠDPS koordinavimo taryba turės šiuo klausimu suformuoti poziciją. Spalio 30 d. numatytame tarybos posėdyje svarstysime, ar netikslingiau būtų tęsti kolektyvinį ginčą, kurį pradėjome vieningai visų šešių profesinių sąjungų vyriausybei įteiktais reikalavimais. Priminsiu, jog didžioji dalis reikalavimų taip ir liko neįvykdyta: įvedant etatinį mokytojų darbo apmokėjimą numatyti 20 procentų didesnius mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus; nuo 2018 m. sausio 1 d. panaikinti pedagogų darbo apmokėjimo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų „žirkles“; sumažinti mokinių skaičių klasėse ir grupėse ir kt.

Sutartis dėl sutarties, ar kompromisas dėl kompromiso – ar tai yra tai, ko iš mūsų tikisi mokytojai, kuriems mes atstovaujame? Juolab kad naujasis Darbo kodeksas numato, kad jeigu darbuotojui turi būti taikomos kelios kolektyvinės sutartys – darbdavio lygmens ir šakos kolektyvinė sutartis, tai jam taikoma pastaroji. Bent jau LŠDPS priklausančiose ugdymo įstaigų profsąjungų sudarytos kolektyvinės sutartys yra gerokai palankesnės darbuotojams, nei ši šakos sutartis.

Todėl kviesčiau kolegas iš kitų profesinių sąjungų gerai pagalvoti, ar tikrai šis rezultatas yra tai, ko iš jūsų tikėjosi žmonės, vyriausybei teikdami reikalavimus rugsėjo 26 d.?

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas

ŠMM nuotr.

Sutarties punktai, dėl kurių susitarta spalio 18 d. (parengta ŠMM)