LŠDPS koordinavimo tarybos posėdyje

2017-04-13

alt

Balandžio 12 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) koordinavimo tarybos posėdis. Jame aptartos švietimo sistemos aktualijos, numatyta eilinio – septintojo LŠDPS suvažiavimo data ir kvotos.

Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio kūrimo procesą Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) pristatė LŠDPS pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius, deleguotas į darbo grupę, rengiančią naują modelį. Jis kritiškai įvertino darbo grupės veiklą, nes Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai negirdi profsąjungų pastabų ir siūlymų, procesai vilkinami. Štai, pavyzdžiui, bene tik septintame posėdyje buvo suformuluoti dabartinio mokytojų darbo apmokėjimo keitimo etatiniu tikslai; vienas posėdis kažkodėl buvo skirtas pristatyti Moldavijos atvejui ir pan.

Nepaisant profesinių sąjungų kategoriškų prieštaravimų, ŠMM gana atkakliai laikosi pozicijos, kad etate esančių kontaktinių valandų skaičius turėtų skirtis priklausomai nuo mokytojo kvalifikacinės kategorijos; kad kontaktinių ir nekontaktinių valandų įkainis turėtų skirtis; kad didėjant darbo stažui turėtų mažėti mokytojo atlyginimo koeficientas.

V. Silvanavičius Koordinavimo tarybos nariams pristatė LŠDPS pasiūlymus.

LŠDPS pavaduotojas taip pat informavo apie švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties projekto likimą. Pasak jo, su ŠMM, Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijų atstovais vasario 10 d. įvykusiame susitikime kitų profesinių sąjungų vadovai laikėsi nuomonės, jog derybos esą pasibaigusios spalio mėnesį ir dabar jau sutarties nuostatas reiktų sutvirtinti parašais.

Tačiau LŠDPS mano, kad skubėti nedera, reikia grįžti prie derybų ir bandyti projektą patobulinti. Juolab kad naujoji Vyriausybė pasisakanti už efektyvų socialinį dialogą, susitarimus kolektyvinėse sutartyse, todėl, anot V. Silvanavičiaus, būtų proga įsitikinti, ar valdžios žodžiai skiriasi nuo darbų. Tąsyk sutarta susitikti dar kartą, tačiau kitas posėdis dėl šakos kolektyvinės sutarties iki šiol taip ir neįvyko, nors LŠDPS savo pasiūlymus pateikė.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas, kalbėdamas apie surengtą protestą prieš mokslo metų ilginimą, pabrėžė, jog problemą išviešinti, diskusiją sukelti pavyko. „Jeigu nebūtume to darę, sprendimas ilginti mokslo metus būtų buvęs tyliai priimtas“, – kalbėjo jis. Anot A. Navicko, atlikta apklausa rodo, kad 90 proc. švietimo bendruomenės tam nepritaria, tokie patys rezultatai gauti ir Vyriausybės atliktoje apklausoje. „Nesutariame dėl ugdymo turinio kaitos, lankomumo bei motyvacijos gerinimo, etatinio darbo apmokėjimas stringa, naujas mokyklų finansavimo modelis – „pakibęs“, mokyklų aprūpinimas šiuolaikinėmis priemonėmis – paskutinėje vietoje ES, o siekiama prastumti ilgesnius mokslo metus“, – ministerijos sprendimais stebėjosi LŠDPS pirmininkas. LŠDPS koordinavimo taryba pritarė pozicijai, kad mokslo metų ilginimui ir toliau tvirtai sakyti „ne“, kol nebus išspręstos aukščiau išvardintos problemos.

LŠDPS koordinavimo taryba taip pat patvirtino LŠDPS rinkimų suvažiavimo datą – gruodžio 2 d.

LŠDPS  inf.