KT svarstė suvažiavimo klausimus (foto)

2012-10-30

DSC_0047q

2012 spalio 18 dieną Koordinavimo tarybos posėdyje buvo pateikta informacija apie LŠDPS nutarimų vykdymą ir kitus darbus, svarstyti LŠDPS VI-ojo eilinio ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo organizaciniai klausimai.

Pagrindinis KT darbas  vyko sprendžiant būsimo suvažiavimo klausimus.

Po diskusijų suvažiavimo klausimais KT nariai nusprendė: siūlyti suvažiavimui sekretoriatą iš trijų asmenų. Atstovus į sekretoriatą siūlyti iš Zarasų r., Vilniaus r. ir Vilniaus m. susivienijimų, siūlyti suvažiavimui balsų skaičiavimo komisiją iš penkių asmenų. Atstovus į balsų skaičiavimo komisiją siūlyti iš Vilkaviškio r., Alytaus r., Kaišiadorių r., Šakių r. ir Raseinių r. susivienijimų. Siūlyti suvažiavimui mandatų komisiją iš trijų asmenų. Atstovus į mandatų komisiją siūlyti iš LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centro, LŠDPS Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro ir Vilniaus m. susivienijimo.  Į LŠDPS pirmininkus pasiūlymų organizavimo grupę išrinkti:

  1. Vytautą Silvanavičių, LŠDPS Kaišiadorių r. švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininką (grupės vadovas).
  2. Andrių Navicką, LŠDPS pirmininko pavaduotoją.
  3. Zitą Miškinytę-Mazūrienę, LŠDPS Visagino m. susivienijimo pirmininkę.
  4. Birutę Adomavičienę, LŠDPS Šakių r. susivienijimo pirmininkę.

DSC_0050qDSC_0058qDSC_0065qDSC_0076qq

Dėl LŠDPS Įstatų papildymo ir pataisų nuspręsta apklausti susivienijims dėl nario mokesčio variantų paskirstymo ir atsiųsti pasirinktą variantą į  LŠDPS VK iki 2012 m. gruodžio 1 d.

Dėl LŠDPS pagrindinių krypčių programos (2012-2017 m.) projekto KT nariai nusprendė papildyti LŠDPS pagrindinių krypčių programos projektą rajonų ir miestų susivienijimų ir pagrindinių krypčių projekto rengimo darbo grupės pasiūlymais ir teikti LŠDPS VI eiliniam suvažiavimui svarstyti ir tvirtinti.

Sutarta ir dėl Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos VI-ojo suvažiavimo centrinės revizijos komisijos. Posėdžio dalyviai nutarė siūlyti suvažiavimui centrinę revizijos komisiją iš devynių asmenų. Atstovus į centrinę revizijos komisiją siūlyti iš Panevėžio m., Marijampolės sav., Visagino m., Vilniaus r., Vilniaus m., Kaišiadorių r., Skuodo r., Joniškio r. susivienijimų ir LŠDPS Pietvakarių Lietuvos regiono.

KT taryba nusprendė pakeisti suvažiavimo datą ir eilinį Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos VI suvažiavimą rengti 2012 m. gruodžio 15 dieną.

LSDPS_logas-tikras