Kreipimasis į profsąjungos narius dėl kintančių streiko formų

2023-10-14

Mieli kolegos bendražygiai,

Dėkojame Jums už tą drąsą, ryžtą ir gebėjimą prisiimti atsakomybę ne tik už savo individualų
pedagoginį kelią, bet ir už rūpinimąsi visos šalies švietimo situacija.

Tikrasis streikas, pradėtas rugsėjo 29 d., net du kartus buvo pakylėtas emociškai ir moraliai labai
stipriais masiniais renginiais: spalio 5 d. Mokytojų dienos minėjimu V. Kudirkos aikštėje ir Streiko
kelio baigiamuoju mitingu spalio 12 d. Spaudimas, žiniasklaidos ir visuomenės dėmesys streiko
metu iš karto buvo labai dideli. Pavyzdžiui, kai kurie tekstai ir vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose
sulaukdavo iki 74 466 reakcijų. O jų kasdien buvo ne po vieną ir ne po du.

Džiugu, kad tradicinės ŠMSM poveikio ir manipuliavimo priemonės – su kitomis profesinėmis
organizacijomis pasirašytos sutartys – sulaukė ypač kritiškos reakcijos tiek iš įvairių informacinių
portalų, tiek iš švietimo bendruomenės narių ir net pačių tų organizacijų atstovų: jie jungiasi į mūsų
profesinę sąjungą arba reiškia viešą palaikymą, dalyvauja streiko renginiuose. Suduotas labai rimtas
reputacinis smūgis toms organizacijoms, kurios trukdo siekti visų mokytojų gerovės.

Paveiktos streiko situacijos ir emocinės bendrystės kuriasi naujos profesinės organizacijos tose
įstaigose, kurios iki šiol likdavo nuošalyje.

Taip pat juntamas įvairių politinių partijų domėjimasis švietimo bendruomenės veikla,
problemomis ir streiko reikalavimais: mūsų atstovai kviečiami į visų parlamentinių partijų
susitikimus Seime, Seimo nariai dalyvauja renginiuose V. Kudirkos aikštėje, ne vienas stebėdamas
Streiko kelio maršrutus atvyko susitikti su mūsų profsąjungos atstovais, siūlė įvairią pagalbą. Ta
kryptimi intensyviai dirbama toliau.

Rekomenduojama šiuo metu kreiptis į Seimo narius, kurie atstovauja Jums gyvenamosiose vietose,
klausti, ką jie padarė dėl švietimo, domėtis, kaip balsavo vienu ar kitu klausimu, kaip planuoja
balsuoti svarstant biudžetą. Sukurkime aplinką, kurioje jaustųsi nuolatinis rinkėjų reiklumas
sprendžiant švietimo problemas.

Deja, su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vykdytos derybos nedavė mums priimtino rezultato,
todėl šiuo metu nenumatoma jų tęsti. Kaip mitinge minėjo viceministras R. Skaudžius, dabar viskas
Seimo narių rankose. Pokyčių pagrįstai galima tikėtis valstybės biudžeto svarstymo metu, todėl
tikrasis streikas vis dar yra tikslingas.

Tačiau iki spalio 25 d. eiliniai posėdžiai Seime nerengiami, biudžeto projektas nagrinėjamas
frakcijose iki jo viešo svarstymo lapkričio viduryje ir antroje pusėje. Antrasis svarstymas ir
priėmimas (preliminariai gruodžio pradžioje) galėtų būti lemtingi tikintis pokyčių (visiems
svarbiausiems mūsų reikalavimams realizuoti reikalingos papildomos lėšos, net jeigu tai ilgalaikė
perspektyva). Todėl manome, kad būtent tuo metu būtų paveikiausias didelio masto streikas.
Pažymėtina, kad tikrasis streikas nėra nutraukiamas ar užbaigiamas. Tikrasis streikas tęsiamas,
tačiau jis, kaip kraštutinė bendravimo su politikais forma, turi savo taisykles, prasmingus arba nelabai
veiksmus ir dėsningumus, aplinkybes, kurių privalu paisyti. Pasirinktas optimalus sprendimas tam,
kad būtų ne tik ilgalaikis moralinis, psichologinis, vertybinis poveikis, bet pasiekti ir trumpesni, ne
mažiau svarbūs sprendimai su kuo mažesniais nuostoliais.

Taip pat atsižvelgiama į faktą, kad ilgalaikis streikavimas atskiriems sąmoningiems
darbuotojams gali būti sunkiai pakeliama finansinė našta. Todėl informuojame streikuojančiuosius
apie jų teisę laikinai stabdyti asmeninį streikavimą arba jį tęsti pasvėrus savo finansines galimybes.
Apie LŠDPS numatomas atskiras pilietines akcijas ar tolesnius aktyvius veiksmus streike
informuosime atskirai, taip pat labai laukiame Jūsų pasiūlymų, iniciatyvų ir lyderystės juos
įgyvendinant.

Su pagarba ir dėkingumu

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas
LŠDPS pirmininko pavaduotojos Erika Leiputė-Stundžienė, Jurgita Kiškienė, Lilija Bručkienė