Konfliktas Raseiniuose

2012-12-29

Foto_1._Jankauskiene

Projektais, renginiais bei šilta atmosfera garsėjusiame Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ jau daugiau kaip metai liepsnoja nesantaikos židinys. Pernai rudenį darželyje įsteigtos profesinės sąjungos nariai niekaip neranda dialogo su naująja administracija ir čia tvyrančio mikroklimato sveiku tikrai nepavadinsi. Kaip teigia Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Raseinių rajono susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas, kolektyvas susiskaldęs, klesti įtampa, baimės ir nesaugumo atmosfera, darbuotojai bauginami, kai kam teko net atsisveikinti su pareigomis, darželį ne kartą lankė įvairūs tikrintojai ir komisijos, vyksta ikiteisminis tyrimas dėl trukdymo profsąjungos veiklai. Kas nulėmė, kad vienas geriausių darželių Lietuvoje tapo konfliktais garsėjančia ugdymo įstaiga? Tiesiog – atėjo nauja direktorė…

 

Kelias į postą

Kai 2011 m. birželio pabaigoje buvo paskelbtas konkursas lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pareigoms užimti, tame pačiame darželyje socialine pedagoge dirbusi Aušra Jankauskienė suskubo pateikti dokumentus dėl dalyvavimo šiame konkurse, kuris neapsiėjo be staigmenų. Prieštaringų nuomonių visuomenėje sukėlė žinia, kad skaičiuojant komisijos skirtus balus buvo neva suklysta. Paskelbusi konkurso laimėtoją, komisija susizgribo ir pareiškė, kad skaičiavimuose įsivėlė apmaudi klaida. Pakartotinai perskaičiavus rezultatus paaiškėjo: minimalia persvara – vos 0,8 balo – vienintelę savo varžovę (kito darželio direktorę) įveikė vadybinio darbo patirties neturinti A. Jankauskienė. Galime samprotauti, kad ne šventieji puodus lipdo ir suklysti yra žmogiška, tačiau abejoti verčia viena pikantiška aplinkybė. Daželio direktore tapusią A. Jankauskienę sieja akivaizdūs giminystės ryšiai su tuometiniu Raseinių r. savivaldybės meru Remigijumi Aču (dabar Seimo nariu). A. Jankauskienė yra R. Ačo žmonos sesuo.

Paklaustas, ar neįžvelgiąs viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto, konkurso komisijos pirmininkas, tuometinis Savivaldybės administracijos direktorius D. Baltrušaitis nerūpestingai atsakė, kad „Raseinių rajonas nėra didelis, žmonės vienaip ar kitaip yra tarpusavyje susiję, todėl natūralu, kad konkursuose dalyvauja giminės, artimieji, broliai, seserys, draugai. Į konkurso sąlygas įrašyti, kad giminaičiai negali dalyvauti, irgi nelabai išeina.“ Be to, konkurso metu ir po jo niekas nereiškė jokių pretenzijų, konkursas nebuvo apskųstas.

Įšoko į traukinį

Įdomu ir tai, kad konkursas buvo surengtas skubiai, paskutinėmis birželio dienomis, nes nuo 2011 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujoji švietimo įstaigų vadovų skyrimo tvarka, pagal kurią pretendentas, siekiantis užimti vadovo pareigas, turi pasitikrinti kompetencijas Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje Vilniuje pagal visiems kandidatams sukurtą vienodą metodiką, ir tik tinkamas vadovauti kompetencijų lygis jam suteikia teisę  dalyvauti konkrečios savivaldybės skelbiamame konkurse.

„Siekiame, kad būtų eliminuota galima politikų įtaka – mokyklų vadovais taptų kompetentingi, tvirtų vertybinių nuostatų ir vadybinių gebėjimų turintys žmonės“, – apie naująją tvarką sakė tuometinis švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Akivaizdu, kad kompetencijų tikrinimo sostinėje A. Jankauskienė išvengė ir suspėjo įšokti į senosios tvarkos traukinį – jos patirtį, įgūdžius, žinias bei asmenines savybes komisija teigiamai įvertinto gimtajame mieste. V. Bulotui kyla klausimas, kodėl gi Savivaldybės administracija negalėjo luktelti trejeto dienų ir paskelbti konkursą įsigaliojus naujajai tvarkai? A. Jankauskienė būtų turėjusi galimybę pademonstruoti savo kompetencijas respublikinei komisijai ir būtų išvengta abejonių bei diskusijų.

Mero ataka darželyje

Kaip ten bebūtų, pasitaiko, kad gerų pažinčių ar įtakingų giminystės ryšių turintys asmenys, laimėję vadovaujantį postą, sugeba gerai dirbti. Anot LŠDPS Raseinių r. susivienijimo pirmininko V. Buloto, naujoji direktorė išmintingai vadovaudama galėjo pelnyti autoritetą kolektyvo akyse, tačiau taip neįvyko. Iki šiol besitęsianti konfliktinė situacija įsiplieskė 2011-ųjų rugsėjo 29 d. Kaip pasakojo V. Bulotas, tądien po darbo lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ prasidėjo profesinės organizacijos steigiamasis susirinkimas. Maždaug po valandos, lydimi darželio logopedės Ginos Juškienės, netikėtai darželin įsiveržė Savivaldybės meras R. Ačas su administracijos direktore A. Ložytė. Meras įsakmiai liepė paaiškinti, kas čia vyksta ir pareiškė, kad darželio direktorei nebuvo pranešta apie susirinkimą, todėl viskas, kas čia vyksta, yra neteisėta. Meras užsipuolė, kad darželio patalpose yra pašalinių asmenų, pareikalavo susirinkimo dalyvių sąrašo bei pasiaiškinimų, o vėliau išsitraukė mobilųjį telefoną ir pradėjo filmuoti nepaklusniuosius. „Susirinkime dalyvavo tik darželio darbuotojos, o mane ir pats meras pažįsta kaip rajono susivienijimo pirmininką, be to, esu šį darželį lankančio vaiko tėtis, taigi dalyvavo tik darželio bendruomenės nariai, pašalinių asmenų tikrai nebuvo“, – aiškino V. Bulotas. Supratęs, kad nepavyks taikiai išsiaiškinti agresyvaus mero elgesio priežasčių, jis paskambino vietinei žiniasklaidai. „Man bekalbant telefonu apie steigiamojo susirinkimo išvaikymą ir daromą psichologinį spaudimą, meras netikėtai atsitraukė ir, pagrasinęs policija, išvažiavo, o mes tęsėme susirinkimą, – pasakojo V. Bulotas. – Kai kurios darbuotojos išsigandusios išsilakstė, tačiau pavyko dalį jų vėl sukviesti, išsirinkome vadovybę, surašėme protokolą.“ Pirmininkas neslėpė, kad po tokio incidento darbuotojos jautėsi labai blogai, nuogąstavo dėl rytojaus ir galimų bausmių. O rytojus netruko ateiti – kitą dieną vidurdienį „Liepaitę“ užgriuvo visa rajono valdžios kompanija: meras su vicemeru, Švietimo skyriaus vedėja, dar keletas rajono Tarybos narių ir administracijos specialistų. Rajono vadovas su bendražygiais ir baudžiamąja atsakomybe grūmojo, ir kitaip psichologiškai žmones spaudė, paistė apie labai blogą situaciją darželyje ir drausmės pažeidimus. Po poros savaičių darželyje apsilankė komisija iš rajono Švietimo skyriaus, tikėdamasi aptikti drausmės pažeidimų, tačiau jų neaptiko ir jokių išvadų nepateikė. Beje, logopedė Gina Juškinė, įsimintinąją profesinės sąjungos steigimo dieną į susirinkimą atvedusi merą, maždaug po dviejų mėnesių buvo paskirta direktorės pavaduotoja.

( Darželio direktorė A. Jankauskienė nepritarė darbuotojų iniciatyvai įkurti profesinę sąjungą, o šiems nepaklusus, pagalbon išsikvietė savo svainį, rajono merą R. Ačą.)

VTEK pripažino pažeidimą 

Ko gero, naivu aptarinėti sklandaus ir darnaus darbo galimybes kolektyve po tokių drastiškų įvykių. Dėl incidento „Liepaitėje“ V. Bulotas kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) bei rajono Savivaldybės tarybos etikos komisiją prašydamas išaiškinti, ar meras nepažeidė įstatymų ir nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų.

VTEK 2012 m. vasario 21 d. posėdyje nusprendė, kad Raseinių r. savivaldybės meras Remigijus Ačas pažeidė Įstatymo nuostatas: naudodamasis savo kaip mero pareigomis, galia ir vardu, trukdė steigiamajam minėto darželio profesinės sąjungos susirinkimui. Be to, meras R. Ačas Savivaldybės tarybos posėdyje sprendė klausimus, susijusius su jo svainės vadovaujama įstaiga, svarstė ir priėmė sprendimus dėl lopšelio-darželio „Liepaitė“ mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, įstaigos darbo vasaros metu ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus. Komisijos vertinimu, R. Ačas tokiais veiksmais pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, 11 straipsnio 1, 2 dalių ir 13 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Rajono Tarybos etikos komisija nebuvo tokia griežta savo vadovui. Apskritai apie rajono Etikos komisijos posėdžio nutarimą V. Bulotas nė nebuvo informuotas. Sprendimą jis aptiko internete, Savivaldybės tinklapyje. Bendražygiai R. Ačą išteisino ir pareiškė, kad jis etikai nenusižengė.

Parodymai nesutapo

Be kita ko, po audringųjų 2011 m. rugsėjo įvykių Raseinių r. susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą pagal Baudžiamojo kodekso 177 str., kuris numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas trukdo profesinės sąjungos ar jos nario teisėtai veiklai. Generalinė prokuratūra perdavė medžiagą vietinei Raseinių r. apylinkės prokuratūrai, kuri iš pradžių atmetė prašymą, tačiau teismas įpareigojo atlikti ikiteisminį tyrimą. „Ikiteisminis tyrimas vyko labai iš lėto, – pasakojo V. Bulotas. – Apklausos prasidėjo tik pavasarį, jau po VTEK išvadų, o birželio mėnesį byla buvo nutraukta. Prokuroro teigimu, prielaidas galima daryti, tačiau veika nepadaryta tyčia: anonimas paskambino, meras atvažiavo į darželį – jis turi tokią teisę. O dar dviejų valdžios vizitų darželyje prokuratūra net netyrė. Visus apklausė tik vieną kartą, įdomu ir tai, kad prokuratūra neatkreipė dėmesio, jog mero R. Ačo ir darželio direktorės, jo svainės A. Jankauskienės, apklausos parodymai nesutampa. Meras per apklausą aiškino, kad apie darželyje vykstantį susirinkimą sužinojo iš anoniminio skambučio, o direktorė teigė, kad apie 18 val. Švietimo skyrius jau nedirbo, todėl ji nutarusi paskambinti pačiam merui – grynai darbiniu klausimu. Meras pasakęs, kad kaip tik važiuojąs iš Kauno su administracijos direktore ir pakeliui užsuksiąs… Vien dėl skirtingų parodymų turėjo kilti įtarimas, kad čia kažkas ne taip, bet raseiniškiai tyrėjai kažkodėl to nematė.“

Ikiteisminis tyrimas atnaujintas

V. Bulotas nenuleido rankų: pateikė skundą vyriausiajam Raseinių prokurorui, bet šis bylos neatnaujino, tada kreipėsi į Raseinių apylinkės teismą, tačiau ir šis nematė reikalo tęsti tyrimą. Galiausiai susivienijimo pirmininkas kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą. „Ten buvo atsižvelgta į mūsų argumentus, kurių nepastebėjo Raseinių teisininkai. Šiaulių apygardos teismas priėmė sprendimą atnaujinti tyrimą, tada tam pritarė ir Raseinių r. apylinkės teismas. Vėl pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau byla jau bus papildyta medžiaga, kuri iliustruoja, kad per tuos metus „Liepaitės“ administracija persekiojo ir trukdė profsąjungos veiklai. Toliau tokia situacija darželyje tęstis nebegali, reikia kažką daryti“, – sakė už švietimo darbuotojų teises kovojantis V. Bulotas.

Tęsinys kitame numeryje

 

Kristina Bendžiūtė