Konferencija Kaišiadoryse

2015-02-19

Vasario 19 d. įvyko Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos konferencija, kurioje susivienijimo pirmininkas Vytautas Silvanavičius pristatė trumpą ataskaitą apie veiklą regione. Jis pasidžiaugė, kad įsikūrė dvi organizacijos, kad kaišiadoriškiai gana gausiai dalyvavo protesto akcijose ir streikuose, kuriais siekta vasarą Švietimo ir mokslo ministerijai iškeltų reikalavimų įgyvendinimo. 

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas padėkojo Kaišiadorių pedagogams, kurie kartu su kitais kolegomis iš 16 savivaldybių dalyvavo įspėjamajame ir neterminuotame streike. Jis pabrėžė, jog jų drąsa ir pilietiškumas yra labai svarbūs, ypač žinant, kad Lietuvoje vis dar vyrauja neigiamas požiūris į žmones, išdrįstančius ginti savo teises.

Pasak pirmininko, LŠDPS kalba ne vien apie pedagogų darbo sąlygas, bet akcentuoja ir vaikų ugdymosi sąlygų atkūrimą.

Andrius Navickas kaišiadoriškiams priminė pernai keltus reikalavimus, priemones ir veiksmus, kurių imtasi siekiant jų įgyvendinimo, apibendrino pamokas, pasiūlymus ir pasidalino ateities planais. Jis taip pat pateikė informacijos, surinktos iš pernai streikavusių švietimo įstaigų, kurių patirtis labai įvairi.

LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė apibendrino Premjero sudarytos darbo grupės, kuri iki vasario 1 d. turėjo pateikti pasiūlymus dėl pedagogų darbo sąlygų ir mokymo kokybės gerinimo, veiklą. Pedagogus ypač papiktino su profsąjungomis grupėje neva suderinti punktai, kurie prasideda žodžiu „optimizuoti“ (mokytojų, mokyklų skaičių), kas visada reiškia mažinimą arba uždarymą. Jie pritarė nuomonei, kad darbuotojų atstovai neturėtų sutikti su jokiais pasiūlymais, kurie gresia darbuotojų atleidimais.

altPasak Erikos Leiputės-Stundžienės, dar vienas darbo grupės „rezultatas“ – projektų pavadinimai, kuriems kai kuruos profsąjungos irgi pritarusios: klasės krepšelio, etatinio pedagogų darbo apmokėjimo įvedimas, nors visiškai neaišku, kaip visa tai atrodys. Jai antrino ir kitas LŠDPS pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius, pabrėždamas, kad nors ir kokia graži būtų iškaba, tačiau ji gali slėpti daug pavojingų dalykų.

Erika Leiputė-Stundžienė taip pat pristatė kitų švietimo profesinių sąjungų parengtą šakos kolektyvinės sutarties projektą, kurį susirinkusieji įvertino neigiamai, nes jis neaiškus, nekonkretus ir kai kuriais atvejais bloginantis pedagogų padėtį.

Vėliau susirinkusieji diskutavo apie tai, kokius reikalavimus valdžiai kelti, kaip didinti narystę, kaip tinkamai pasiruošti protesto akcijoms ateityje.