Šį kartą ministras nenuvylė

2012-04-26

ministras_steponiaa

Balandžio 23 d. įvyko profsąjungų atstovų rengusių Lietuvos mokytojų suvažiavimą ir Švietimo ir mokslo ministro G. Steponavičiaus bei viso būrio ministerijos atsakingų darbuotojų dalykinis susitikimas dėl suvažiavimo rezoliucijų įgyvendinimo. Tai jau antras pasitarimas po kovo 31 d. įvykusio suvažiavimo. Ministras informavo, kad kai kurie poslinkiai jau yra. Artimiausiame Vyriausybės posėdyje bus patvirtinti kai kurie Mokinio krepšelio (MK) pakeitimai. MK numatoma nors ir nežymiai, bet padidinti visoms pradinėms mokykloms ir kaimiškoms vidurinėms mokykloms ir net 25 proc. keliolikai pasienio mokyklų. Taip dalinai vykdoma rezoliucija dėl mokyklų finansavimo tvarkos: „MK ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką diferencijuoti taip, kad ji tenkintų įvairių mokyklų poreikius, atsižvelgiant į vietovės, tipo, dydžio ypatumus“.

Ministras tikisi gerų pasiūlymų iš darbo grupės kuri dirba prie MK metodikos tobulinimo. Grupėje dirba ir visų profsąjungų atstovai. Rezultatų iš grupės tikimasi birželio mėnesį. Paraleliai ministerijoje skaičiuojama kiek lėšų reikės MK subalansavimui.

Taip pat ministras patikino jog rezoliucija „Dėl mokinių nedrausmingo elgesio ugdymo įstaigose ir pedagoginių poveikio priemonių naudojimo prieš prasižengusius“ bus vykdoma ir pasiūlymai darbo grupės bus įgyvendinami.

Profsąjungininkai priminė, kad ministerija netęsi pažadų ir neįvykdė to, kas buvo sutarta: atstatyti sumažintus specialiųjų pedagogų atlyginimų koeficientus. Profsąjungos savo pažadus įvykdė. Jie kartu su Lietuvos mokyklų vadovų asociacija surado reikiamas lėšas specialiųjų pedagogų atlyginimų koeficientams pakelti. Ministras pritarė, kad pažadus reikia tesėti ir davė nurodymus ministerijos finansininkams padaryti darbą iki galo. Taip pat numatoma pamažu mažinti vaikų skaičių, kuriam esant steigiami / išlaikomi specialiųjų pedagogų, logopedų etatai švietimo įstaigose. Dėl šių ir kitų rezoliucijos reikalavimų reikalinga padaryti paskaičiavimus ir ministerijos specialistams kartu su profsąjungininkais sutarti dėl rezultatų.

Dėl kitų rezoliucijų kartu su profsąjungomis dirba ministerijos specialistai. Ministras patikino, kad nebus problemų dėl to, kas priklauso nuo ministerijos.

LSDPS_logas-tikras

DSC_1099a