Karantinas jau pasibaigė?! Darželiai atsidaro, o ir pradinių mokyklų mokytojos kviečiamos sugrįžti į mokyklas…

2020-04-24

alt

Vyriausybė yra patvirtinusi keturis karantino švelninimo etapus. Taip pat yra paskelbusi, jog trečiuoju etapu, kuris galėtų būti įgyvendintas ne anksčiau kaip gegužės viduryje, būtų atnaujintas mokymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbas. O dar yra paskelbusi, jog trečiasis etapas jau yra siejamas su karantino atšaukimu. Tai karantinas atšaukiamas?

Pasirodo, ne. Nuo balandžio 27 dienos skelbiamas antrasis karantino švelninimo etapas: kai galimos ilgesnio, bet riboto ne ilgiau kaip 20 min. socialinio kontakto veiklos, kai užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui, o viešasis maitinimas organizuojamas arba tik atvirose erdvėse, arba jis tiekiamas išsinešimui,   arba pristatomas asmenims.

Antrajame karantino švelninimo etape nei darželiai, nei mokyklos, nei neformaliojo ugdymo įstaigos negali pradėti savo veiklos, nes neatitinka šio etapo reikalavimų. Tiesa, savivaldybės šio laikotarpio darželių ir pradinių mokyklų paslaugą įvardina taip: „tai yra būtinoji priežiūra, bet ne ugdymo atnaujinimas švietimo įstaigoje“. O kaip tada su 10 kv. m. vietos patalpų plotu, tenkančiu vienam vaikui? Ir kaip apriboti auklėtojui kontaktą su trimečiu mažyliu? Ir ne daugiau kaip 20 minučių? Su pirštinėmis ir kauke ant veido? Ir vienai auklėtojai teks prižiūrėti tik vieną vaikutį ar mokytojai tik vieną mokinuką? Ir maitinsime auklėtinius atviroje erdvėje, tai yra lauke?

Tragikomedija. Būtų juokinga, bet yra liūdna. Ši situacija kelia be galo daug streso ir nerimo ikimokyklinio ugdymo įstaigų, o dabar ir pradinių klasių pedagogams. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirminių ikimokyklinio ugdymo įstaigų profesinių organizacijų susirinkime, vykusiame 22 dieną, visi profesinių organizacijų atstovai tarė griežtą NE grįžimui į darbą, priimant ir prižiūrint vaikus tiesioginio kontakto būdu.

Viešai pasirodė informacija, kad neva didžiųjų miestų savivaldybės yra pasiruošusios atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbą ar plėsti ratą asmenų, kurių vaikų tiesioginę priežiūrą galės atlikti karantino metu ikimokyklinio ugdymo įstaigos, sukėlė pagrįstą nerimą tarp šių įstaigų darbuotojų. Dalis skelbiamos ir diskutuojamos informacijos yra nesuderinama su vis dar galiojančiu Vyriausybės nustatytu karantino režimu, todėl, siekdama užkirsti kelią galimai darbuotojų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančių sprendimų savivaldybių lygmeniu priėmimui ir atstovaudama didelę dalį ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į savivaldybes, atkreipdama dėmesį į esmines aplinkybes, dėl kurių tiesioginis darbas su vaikais ikimokyklinio ugdymo įstaigose dar negali būti atnaujinamas.

Neabejotina, kad vaikų ugdymas ir priežiūra yra labai svarbi savivaldybės teikiama paslauga, kuria užtikrinama vaiko teisė į švietimą bei tėvų galimybė vykdyti savo darbinę veiklą. Tačiau visi teisės aktai prioritetinėmis ir pirmiausia gintinomis žmogaus teisėmis ir vertybėmis įvardina žmogaus gyvybę bei sveikatą. Šiuo metu didžiojoje dalyje pasaulio vykstantis karantinas aiškiai rodo, kad nediskutuotinai demokratinėse valstybėse žmonių ekonominė gerovė, teisė į švietimą, laisvą judėjimą nėra aukščiau už žmogaus gyvybę ir sveikatą. Todėl visuotinai kitos teisės ir vertybės ribojamos, siekiant išsaugoti žmonių gyvybes ir sveikatą. Vyriausybės nutarimu nustatytas režimas ir jo pratęsimas rodo, kad ir Lietuvos Respublikoje prioritetas neabejotinai teikiamas žmogaus gyvybei ir sveikatai. Todėl netgi švelnindama karantino režimą, Vyriausybė numato griežtus reikalavimus ir sąlygas leidžiamoms veikloms, kad vykdant šias veiklas vis tiek būtų maksimaliai užtikrinamas žmonių sveikatos ir gyvybės saugumas, kuriam grėsmę kelia plintantis koronavirusas.

Atkreiptinas dėmesys, kad nepaisant vis švelnėjančio karantino režimo, Vyriausybės nutarimu išliko reikalavimas valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbą organizuoti ir klientus aptarnauti nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamus darbus atlikti darbo vietoje ar privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų ar darbų atlikimą. Taip pat ir toliau liko galioti nutarimas, pagal kurį stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

Suprantu tėvelių rūpestį, kur palikti mažamečius vaikus išėjus į darbą, tačiau žmogaus sveikata ir gyvybė yra aukščiau už viską. Poreikis atnaujinti darbinę veiklą ir dėl to pasirūpinti vaikų priežiūra neturėtų būti laikomas neatidėliotinu darbu, kurio užtikrinimui turėtų būti taikomos išimtys iš bendro karantino režimo. Todėl ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbo tvarka turėtų likti nepakitusi, kaip yra nusprendusi Vyriausybė anksčiau – dirbti nuotoliniu būdu.

Tuo remiantis mes prašome valdžios atstovų atsakingai vertinti galimybes atnaujinti tiesioginį ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbą su vaikais ir nepriimti darbuotojų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančių sprendimų. Taip pat siūlome toliau laikytis   nustatyto karantino darbo režimo bei tęsti nuotolinį ikimokyklinio ir pradinio ugdymo procesą. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams (taip pat pradinių klasių mokytojams) rekomenduojame atsisakyti dirbti tiesioginį   darbą su vaikais, nes šiuos metu neužtikrinamos saugios darbo sąlygos, bei siūlome toliau grįžti arba tęsti darbą nuotoliniu būdu. Esant poreikiui, konsultuojame ikimokyklinių ir pradinio ugdymo įstaigų darbuotojus ir teikiame rekomendacijos raštu bei žodžiu.

 

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas