Informacija apie streiką (mokyklų sąrašas)

2018-05-14

alt

Įspėjamasis dviejų valandų streikas įvyks 2018 m. gegužės 18 d. Jis skelbiamas, nes nevykdomi Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Vyriausybei bei Švietimo ir mokslo ministerijai pateikti reikalavimai: 20 proc. kelti pedagoginių ir nepedagoginių specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, algas, sumažinti vaikų skaičių darželių grupėse ir mokyklų klasėse, šakos kolektyvinėje sutartyje susitarti dėl aiškių ir konkrečių naujo mokytojų darbo apmokėjimo modelio principų.

Dviejų valandų streiko pradžia –8 val. bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose – nuo darbo pradžios, o neformaliojo ugdymo įstaigose – nuo ugdymo proceso pradžios.

Streikui vadovaujantį komitetą sudaro LŠDPS susivienijimų pirmininkai, kuriems vadovauja LŠDPS pirmininkas. Švietimo įstaigoje streikui vadovauja profesinės organizacijos pirmininkas. Pagal Darbo kodeksą (DK) jis kartu su darbdaviu privalo užtikrinti turto ir žmonių apsaugą.

Įstaigų vadovus apie streiką ir jam vadovaujantį organą jo vadovaujamoje įstaigoje informuoja LŠDPS likus ne mažiau kaip trims dienoms iki streiko.

Dažniausiai užduodami klausimai:

1) Ar gali dalyvauti streike ir ne profsąjungos nariai; nepedagoginiai darbuotojai (aptarnaujantis personalas)?

Niekas negali būti verčiamas dalyvauti arba atsisakyti dalyvauti streike. Streiko laikotarpiu streike dalyvaujantiems darbuotojams darbo sutarties vykdymas sustabdomas išsaugant darbo stažą ir teisės aktų nustatyta tvarka teisę į socialinį draudimą. Streike dalyvaujantiems darbuotojams nemokamas darbo užmokestis, jie atleidžiami nuo įsipareigojimų atlikti savo darbo funkcijas. Taigi streike gali dalyvauti tas kas nori.

2) Ar galima kviesti dalyvauti streike kitas švietimo įstaigas, kuriose nėra LŠDPS profesinės sąjungos?

Streikas yra profesinės sąjungos ar jų organizacijos organizuotas darbuotojų darbo nutraukimas, siekiant išspręsti kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų arba užtikrinti nagrinėjant tokį ginčą pasiekto sprendimo įvykdymą. Įstaigos, kur nėra profesinės sąjungos organizacijos, darbuotojai streikuoti negali.

3) Ar vykstant streikui streikuojantieji turi ateiti į darbą?

Nebijokite streiko valandomis neateiti į darbą, jums valstybė už buvimą darbe per streiką vis tiek
nemokės. Jeigu esate profsąjungos narys, nuostolį jums kompensuos profesinė sąjunga.

4) Ar reikia susirinkti parašus, kas dalyvaus streike, nes prisijungtų ir ne profsąjungos nariai?

DK nereglamentuoja, ar reikia patvirtinti parašu, jog streike dalyvaus ne profesinės organizacijos narys. Bet būtų tikslinga sudaryti dalyvaujančiųjų streike sąrašą, kad nekiltų nesusipratimų, ar darbuotojas streikuoja, ar tiesiog neatvyko į darbą.

5) Ar įstaigos vadovas gali mane paduoti į teismą dėl streiko teisėtumo?

Negali, nes streiką skelbia ir jam vadovauja LŠDPS, todėl ji ir atsako už jo teisėtumą.

 

LŠDPS Vyriausybei ir Švietimo ir mokslo ministerijai įteikti reikalavimai

Streikuojančių mokyklų sąrašas

Atmintinė streikuojantiesiems ir streiką palaikantiesiems

Kodėl streikai yra svarbūs (metodinė medžiaga)