Šiaulių mieste įsteigtas LŠDPS susivienijimas

2013-03-28

Kovo 27 d. Šiauliuose įsteigtas LŠDPS Šiaulių miesto susivienijimas. Jam vadovauti išrinkta Šiaulių centro pradinės mokyklos profesinės sąjungos pirmininkė Kristina Vaitiekūnienė (nuotr.), pavaduotoja – Irma Vrubliauskienė iš Šiaulių specialiojo ugdymo centro.

Steigiamajame susirinkime dalyvavo atstovai iš aštuonių miesto ugdymo įstaigų, LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas, LŠDPS prezidiumo nariai Zita Miškinytė-Mazūrienė ir Vytautas Bulotas.