Iš derybų su ministerija nieko nestikima

2015-10-23

Spalio 22 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos prezidiumo posėdis. LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas apžvelgė organizacijos veiklą.

LŠDPS pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius pristatė derybų dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties su Švietimo ir mokslo ministerija eigą. Jo teigimu, priimant sprendimus dažnai apsiribojama aptakiomis, nekonkrečiomis formuluotėmis, ministerijos derybininkai aštuoniais balsais blokuoja svarbiausius mokytojams (pvz., tarifinių koeficientų atkūrimo, tolesnio atlyginimų didinimo ir kt.) profsąjungų pasiūlymus.

„Visos problemos švietime yra dėl pinigų stygiaus, būtent tos dalies, kuri drastiškai buvo nurėžta per krizę. Neatkuriant ikikrizinio lygio finansavimo padėtis nesikeis, nors ir keisime finansavimo modelio pavadinimą iš „mokinio krepšelio“ į „klasės krepšelį“, darbo apmokėjimo modelio pavadinimą iš „valandinio“ į „etatinį“ . Ministerija gi derasi dabar skiriamų lėšų lygmenyje, tai kaip galima atkurti mokytojams sąlygas, bent tokias kokios buvo 2009 m.?“, – sakė V. Silvanavičius.  

Anot jo, reikia apsispręsti, ar norime apčiuopiamų rezultatų, ar toliau dalyvausime derybų procese, kuris niekur neveda. „Tai – tik laiko gaišinimas, kartais net atrodo, kad tiesiog mėgaujamasi pačiu  procesu. Įvyko septyni posėdžiai, o ką naudingo susitarėm? Juolab kad biudžeto projektas jau pateiktas Seimui“, – komentavo LŠDPS pirmininko pavaduotojas. 

LŠDPS pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė informavo, jog gauna skundų iš profesinio mokymo įstaigų bendrojo ugdymo mokytojų, kad jiems nemokama už visas dirbtas valandas. Apskritai šio tipo įstaigose, anot jos, darbo apmokėjimo tvarka yra neaiški ir neskaidri. Prezidiumas pritarė pavaduotojos siūlymui sukviesti pedagogus iš profesinio mokymo įstaigų padiskutuoti apie specifines šių įstaigų problemas bei suformuluoti pasiūlymus ar reikalavimus ministerijai.

Posėdyje taip pat diskutuota apie LŠDPS padalinių veiklą, svarstyta apie informacijos sklaidos gerinimą, parengti darbotvarkės klausimai Koordinavimo tarybos posėdžiui.