Dėl darbo užmokesčių naujovių ir kolektyvinių sutarčių taikymo

2024-01-24

Nuo 2024 metų sausio 1 d.  švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokestis yra apskaičiuojamas  vadovaujantis  Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (toliau – Įstatymas)  (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymo nuoroda čia).

Nuotoliniai mokymai LŠDPS nariams ,,Darbo užmokesčio naujovės ir kolektyvinių sutarčių taikymas“

Šių metų sausio 18 -24  dienomis Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininko pavaduotoja, teisininkė  Erika Leiputė – Stundžienė vedė nuotolinius mokymus LŠDPS nariams tema ,,Darbo užmokesčio naujovės ir kolektyvinių sutarčių taikymas“, kuriuose supažindino  LŠDPS narius  su darbo užmokesčio pakeitimais ir naujovėmis bei  Nacionalinės kolektyvinės sutarties ir Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties taikymu LŠDPS nariams.

Darbo užmokesčio naujovės

Remiantis Įstatymu, vienas iš pagrindinių pokyčių yra tai,  jog Darbo užmokestis pedagoginiams darbuotojams  skaičiuojamas pagal įstatymo 2 priedą.  Pareiginės algos koeficientas dauginamas iš   pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.  Pvz. vyr. mokytojo turinčio 25 metų darbo stažą pareiginės algos koeficientas 1,0817 * 1785,4  (pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis)=1931,27 Eur. Bruto.

Dėl darbo užmokesčio pasikeitimų ir kitų naujovių, biudžetinėse įstaigose turi būti nustatoma ar keičiama Darbo apmokėjimo sistema  (DAS). Atkreiptinas dėmesys, kad prieš biudžetinės įstaigos vadovui nustatant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, Darbo kodekso nustatyta tvarka turi būti atliktos informavimo ir konsultavimo procedūros.  Jei mokykloje Darbo tarybos funkcijas yra perėmusi  profesinė organizacija, Darbo apmokėjimo sistema  turi būti raštiškai suderinta su  įstaigoje veikiančia profesine organizacija.

Nacionalinės kolektyvinės sutarties ir Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties taikymas LŠDPS nariams

Nacionalinės kolektyvinės sutarties šalys yra LR Vyriausybė, atstovaujama LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei trys nacionaliniai profesinių sąjungų centrai:  Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir  Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas“.

 Nacionalinės kolektyvinė sutarties nuostatos  taikomos Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai, kadangi ji priklauso Respublikinei  jungtinei profesinei sąjungai, vienai iš Nacionalinės  kolektyvinės sutarties šalių. Taip pat LŠDPS nariams taikomos Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties nuostatos.

LŠDPS inf.