Darbo grupėje

2013-04-05

Balandžio 3 d. įvyko antrasis švietimo ir mokslo ministro sudarytos darbo grupės, rengiančios mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo metodikos pakeitimus, posėdis. Jame apžvelgti visi gauti pasiūlymai, kurie buvo sugrupuoti į devynias klausimų grupes.

Profesinių sąjungų atstovai pasiūlė finansavimą mokykloms skirti ne pagal mokinių skaičių, o pagal klases, t.y. numatyti klasės krepšelį. Tuomet ir klasėse mokinių skaičius turėtų būti mažesnis nei yra šiuo metu.

Posėdžiui vadovavusi ŠMM Ekonomikos departamento vadovė Eglė Radėnienė sakė, kad šį kartą tik išklausomi ir fiksuojami visi pasiūlymai, o sprendimai bus priiminėjami kituose posėdžiuose.