Darbo grafikų derinimas su PS

2016-05-04

LSDPS_logas-tikras

DK numatoma, jog kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles.

Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų atstovais arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

Būna atvejų, kad administracija grafikų nederina su profesine sąjunga. Profesinė sąjunga turi priminti administracijos vadovams šią prievolę žodžiu arba raštu. Jei ugdymo įstaigos vadovai ir toliau nevykdo DK įtvirtinto reikalavimo, galima kreiptis į valstybinę darbo inspekciją su prašymu nustatyti pažeidimą. VDI, konstatavusi pažeidimą, įpareigos darbdavį jį ištaisyti.

Sudarant kolektyvinę sutartį  tvirtinimo procedūra gali būti išsamiai detalizuota.