Alytaus miesto

2019-02-18

Alytaus miesto susivienijimas. Organizacija įeina į Pietvakarių Lietuvos regioninį susivienijimą.  

Pirmininkė Meilė Platūkienė, tel. 8 616 33149, meileplatukiene@gmail.com

Pavaduotoja Vilija Baguckienė, tel. 868568165, wiliba7@gmail.com