Zarasų pilietiškumo pamoka pripažinta nacionaliniu mastu

2015-10-30

Spalio 27 d. Jurbarko rajono Panemunės pilyje įvyko Lietuvos neformaliojo švietimo centro organizuoto konkurso „Pilietiškumo ugdymo sėkmės istorija“ baigiamasis renginys – seminaras „Pilietiškumo ugdymo sėkmės istorija: gerosios patirties sklaida“. Jame dalyvavo ir Zarasų rajono Pauliaus Širvio progimnazijos ir „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojos Rimutė Morozovienė ir Gintarė Trukanienė. Jų kartu su LŠDPS Zarasų skyriaus pirmininke Egle Napriene konkursui parengtas darbas „Bendruomenės telkimas organizuojant viešą pilietinį renginį „Pilietiškumo pamoką“ tapo vienu iš konkurso nugalėtojų.

Tai LŠDPS surengto mitingo – pilietiškumo pamokos Zarasuose, vykusios 2012 m. gegužės 30 d., pristatymas. Baigiamajame renginyje Panemunės pilyje mokytoja Rimutė Morozovienė (nuotr.) susirinkusiems seminaro dalyviams skaitė pranešimą tema „Pilietiškumas – bendruomenės telkimui“.

„Tik pilietiški žmonės nebijo reikšti savo nuomonės, kritikuoti blogų sprendimų ir sugeba teikti pasiūlymus bei aktyviai veikti įgyvendindami svarbius bendruomenei dalykus“, – sakė ji. Mokytoja pasidalino patirtimi, kaip į viešą pilietiškumo pamoką „Pilietiški Zarasai – pilietiška Lietuva“ įtraukė apie 200 miesto bendruomenės narių: mokytojus, mokyklų darbuotojus, mokinius ir jų tėvus. Akcija padėjo apginti mokyklos ir gyventojų interesus – liko neprivatizuotos mokyklų valgyklos ir padidintas finansavimas meno ir sporto mokykloms, o mokiniai turėjo galimybę praktiškai patirti, kas yra demonstracija, mitingas, streikas.

Šį pranešimą apie praktiškai įgyvendintą pilietiškumą susirinkusieji sutiko labai šiltai. Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti Lietuvos neformaliojo švietimo centro padėkomis ir rėmėjų dovanomis – knygomis, žurnalais, plakatais. O seminaro metu Panemunės pilyje jie turėjo progą dalyvauti ekskursijoje ir edukaciniame žaidime „Lobių paieška“.

Konkurse iš viso dalyvavo 59 mokytojai iš 39 mokyklų, atsiųsti 49 pilietiškumo pagrindų pamokų ar jų ciklų, pilietinių ir socialinių veiklų aprašai.

LŠDPS inf.