Vyriausybė nusprendė padidinti mokinio krepšelį

2013-08-28

Rugpjūčio 28 d. Vyriausybė patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus bei naujas Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, – praneša Švietimo ir moklso ministerija.

Dokumentuose įteisintos nuostatos esą padės išlikti mažoms kaimo mokykloms, daugiau vidurinių mokyklų galės pretenduoti tapti gimnazijomis, taip pat padės spręsti klasių komplektų finansavimo, pedagogų kaitos problemas, psichologinių tarnybų darbo sąlygas, užtikrins skaidresnį ir atitinkantį ugdymo planus bei mokyklų poreikius finansavimą.

Posėdyje Vyriausybė patvirtino ir Valstybinę švietimo 2013-2022 m. strategiją, kurioje numatytos esminės švietimo veiklos kryptys ateinantį dešimtmetį.

„Pagrindinis strategijos tikslas – paversti Lietuvos švietimą tvirtu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį”, – tegiama Vyriausybės pranešime.

Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos bei Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių pakeitimai leis esant itin mažam mokinių skaičiui jungti ne tik gretimas klases (5–6, 6–7, 7–8), bet ir įvairesniais variantais (5–7, 6–8, 5–6 ir pan.). Tokiu būdu atsiranda galimybė kaimuose išlaikyti pagrindines mokyklas, kad ir esant labai mažam mokinių skaičiui.

Atsisakoma galiojančios nuostatos dėl konkretaus privalomo minimalaus mokinių skaičius 11 klasei, o nustatomas klasės mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą (11–12 kl.), skaičiaus vidurkis. 11 kl. penkiais mokiniais mažinamas privalomas klasės mokinių skaičiaus vidurkis savivaldybės teritorijoje esančiai vienintelei tautinės mažumos kalba ar valstybine kalba mokyklai ir kaimo gyvenamojoje vietovėje esančioms dviems ar trims mokykloms, vykdančioms vidurinio ugdymo programą skirtingomis mokomosiomis kalbomis. Taip pat privalomas 11 klasių skaičius mažinamas nuo trijų iki dviejų, o tautinės mažumos kalba mokyklose – nuo dviejų iki vienos klasės.

Siekiant amortizuoti klasių komplektų finansavimo mažėjimą, mokinio krepšelis (MK) didinamas 38 Lt (naujas MK dydis – 3 348 Lt).
Planuojama, kad dėl mokinių skaičiaus sumažėjimo 2014 m. „atsilaisvins” apie 60 mln. Lt, kurie, pakeitus MK metodiką, bus skiriami šiems tikslams: 22 mln. Lt – klasių komplektų finansavimo mažėjimui amortizuoti, 19 mln. Lt – mažų kaimo pagrindinių mokyklų finansavimui pagerinti, 2 mln. Lt – pedagoginių psichologinių tarnybų finansavimui padidinti, 11 mln. Lt – patikslinti sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientus, suderinti juos su ugdymo planais, 6 mln. Lt – dėl ikimokyklinukų skaičiaus augimo.

Parengta pagal ŠMM ir Vyriausybės informaciją