Vyksta pedagogų perkvalifikavimo studijos

2011-05-12

Įgyvendinant Valstybinės pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo pertvarkos programą, nuo 2010 m. spalio pedagogams ir vaikų namų globos auklėtojams sudarytos sąlygos persikvalifikuoti (įgyti reikalingą pedagoginę kvalifikaciją). Tai yra Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ viena iš veiklų. Projekto metu numatyta finansuoti 450 pedagogų ir socialinių pedagogų perkvalifikavimo studijas. Šiai veiklai projekto biudžete numatyta 1,6 mln. litų.

Pedagogo kvalifikaciją suteikiančios studijos pagal universitetų parengtas programas apima 40 studijų kreditų. Šios kvalifikacijos siekia 284 šalies mokytojai.

Lietuvos universitetai rengia perkvalifikavimo studijas ir asmenims, kurie yra įgiję socialinių mokslų studijų srities aukštąjį išsilavinimą ir yra be pertraukos dirbę socialiniais pedagogais arba vaikų globos namų auklėtojais ne mažiau kaip 5 metus. Iki 2012 metų sausio 31 d. 169 asmenys išklausys ir turės atsiskaityti už socialinės pedagogikos dalykų studijas (20 studijų kreditų) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka bei įgys socialinio pedagogo kvalifikaciją.

Iš dalies bus finansuojamos 2009 m. ir 2010 m. pradėjusių persikvalifikavimą 10 specialiųjų pedagogų (surdopedagogų) studijos.

Projektas prasidėjo 2010 m. spalį, kai aukštosiose mokyklose dalis mokytojų jau studijavo. Todėl kitiems projekto dalyviams studijos buvo organizuotos papildomai, o universitetai sudarė naujus tvarkaraščius ir organizavo besimokančiųjų priėmimą.

Procesas užtruko todėl, kad vyko projekto finansinių sąlygų aprašymo pakeitimas, pagal kurį universitetams už persikvalifikuojančių pedagogų studijas būtų galima apmokėti pagal norminę studijų kainą. Sutartys su Vilniaus pedagoginiu universitetu, Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Klaipėdos ir Šiaulių universitetais buvo pasirašytos 2011 m. kovo 26 d.

Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ tikslas – sudaryti sąlygas pedagogų kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui. Projektą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, jį finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projektą vykdo Ugdymo plėtotės centras (www.upc.smm.lt).