Vyko „ikimokyklinukų“ centro posėdis

2011-12-30

DSC_iygufgf

Š.m. gruodžio 22 d. LŠDPS vyko Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro komiteto posėdis. Posėdyje komiteto nariai nagrinėjo vaikų skaičiaus mažinimo grupėse ir auklėtojų teisinio apsaugojimo vaikų nelaimingų atsitikimų atvejais problemas. Pastaruoju metu šios problemos tapo itin aktualios ikimokyklinėse įstaigose. Posėdžio dalyviai apsvarstė galimus problemų sprendimo kelius, nutarė kreiptis į socialinius partnerius dėl bendradarbiavimo. Taip pat buvo aptariamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos projektas. Komiteto nariai nusprendė, kad esamas projekto variantas netenkina pedagogų lūkesčių, todėl jam nepritaria ir teiks savo siūlymus.

Po pietų įvyko komiteto narių susitikimas su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais ŠMM patalpose. Darbo grupės vadovė Gražina Šeibokienė apžvelgė esamą situaciją, nuveiktus ir planuojamus darbus, išklausė IUĮDC komiteto narių apie kylančias problemas ir atsakė į jų klausimus.

Kitas IUĮDC komiteto posėdis planuojamas 2012 m. balandžio mėnesį.

LSDPS_logas-tikras