Vilniaus rajono susivienijimo konferencija

2012-10-10

IMGP3722q

 

Spalio 9 dieną Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinėje mokykloje įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos Vilniaus rajono susivienijimo konferencija „Profsąjunginės veiklos lūkesčiai, sėkmės, problemos“. Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Veslava Voinič, šokių bei choro kolektyvai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Olga Smolskienė pristatė mokyklą bei mokinių veiklą. Ina Obolevičienė, LŠDPS Vilniaus rajono susivienijimo pirmininkė, Švietimo skyriaus vadovų ir savo vardu pasveikino konferencijos svečius bei dalyvius ir palinkėjo sėkmės darbuose, įteikė padėkos raštus ir gėles sukaktuvininkams bei Tarptautinės Mokytojų dienos proga. Konferencijos programoje buvo numatyta pristatyti LŠDPS veiklos kryptis ir pasiekimus, išrinkti delegatus į LŠDPS suvažiavimą, aptarti Vilniaus rajono susivienijimo veiklą bei profsąjunginę veiklą švietimo įstaigose.

Ina Obolevičienė įvardijo pamatinius susivienijimo uždavinius – pasiekti, kad kiekvienas švietimo sistemos dirbantysis gautų darbo užmokestį pagal užimamą vietą ir svarbą visuomenėje, turėtų saugias darbo sąlygas ir teisines garantijas, kurios užtikrintų žmogaus orumą ir profesinę pagarbą. Pristatė parengtą LŠDPS pagrindinių krypčių programos projektą 2012-2017 m., išsamiai pakomentavo Vilniaus rajono Pirmininkų tarybos veiklos pagrindines kryptis 2011-2013 metams, aptarė jau pasiektus rezultatus. Atviru balsavimu buvo išrinkti delegatai į 2012 m. spalio 20 d. vyksiantį LŠDPS VI ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą.

Po kavos pertraukėlės bei pokalbių neformalioje aplinkoje konferencijos programą tęsė Edvardo Germanavičiaus, LŠDPS Vilniaus rajono susivienijimo pirmininko pavaduotojo pranešimas apie Vilniaus rajono susivienijimo veiklą ir informacijos pateikimą visuomenei. Pavaduotojas prisiminė rugsėjo 25 d. įvykusį Zarasų streikuojančiųjų ir savivaldybės atstovų susitikimą tarpininkaujant švietimo ir mokslo viceministrui Vaidui Baciui, pasidžiaugė, kad streikas buvo laimėtas ir pabrėžė susivienijimų bendradarbiavimo svarbą.

 

Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos specialioji pedagogė metodininkė Ana Pavilovič – Jančis pasidalino mokyklos profsąjungiečių džiaugsmais, teikiama pagalba, rūpesčiais. Mokytojai aktyviai dalyvauja mitinguose, akcijose, kuriose yra ginamos mokytojų teisės. Liūdina, kad ne visi mokytojai yra profsąjungos nariai, nes daugelį atbaido privalomas nario mokestis. Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Virgilija Barkauskienė svarstė, kodėl verta būti profesinės sąjungos nariu ir akcentavo, kad narystė užtikrina darbo teisių apsaugą, darbo užmokesčio ir darbo sąlygų garantijas. Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinės mokyklos susivienijimo PK pirmininkė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Franciška Jankovska pasidalino savo profsąjunginės veiklos patirtimi, akcentavo gerą bendradarbiavimą su mokyklos administracija, jau nebedirbančių mokykloje profesinės sąjungos narių aktyvumą. Ilgametė LŠDPS Vilniaus rajono susivienijimo pirmininkė Tamara Paramonova prisiminė, kad pirmuosius karjeros žingsnius žengė būtent Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinėje mokykloje bei pabrėžė, koks svarbus yra vadovų bei kolegų palaikymas ir bendradarbiavimas.

IMGP3730q

Konferencijos pabaigoje Vilniaus r. Gedimino gimnazijos mokytojai kalbėjo, kad šioje  gimnazijoje steigiasi profesinė organizacija: keletas mokytojų jau yra pateikę prašymus dėl narystės, išrinkta pirmininkė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Laura Juškauskienė.

Vilniaus r. susivienijimo pirmininkė Ina Obolevičienė pasidžiaugė, kad LŠDPS Vilniaus rajono susivienijimo gretos plečiasi bei stiprėja, palinkėjo visiems susirinkusiems šilumos, jaukumo, santarvės. Apibendrindami konferencijos darbą, jos dalyviai vieningai sutarė, kad profesinės organizacijos švietimo įstaigose daro didelę įtaką geram mikroklimatui, konstruktyviam darbui bei saugumui užtikrinti, tad reikia daugiau apie tai informuoti visuomenę.

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Olga Smolskienė

2012 – 10 – 09