Vaikų skaičius Lietuvoje mažėja

2012-05-27

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 m. pradžioje šalyje gyveno 595,2 tūkst., arba 18,6 procento, vaikų iki 18 metų amžiaus. Nuo 2007 m. pradžios vaikų skaičius sumažėjo 100,3 tūkst., arba 14,4 procento. 2012 m. pradžioje berniukų iki 18 metų amžiaus buvo 15,5 tūkst. daugiau negu mergaičių. Per pastaruosius penkerius metus berniukų skaičius sumažėjo 50,8 tūkst., mergaičių – 49,5 tūkst.

Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) duomenimis, 2011 m. pradžioje Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse 18,9 procento gyventojų sudarė vaikai iki 18 metų. Daugiausia vaikų buvo Airijoje (25,5 proc.), Prancūzijoje (22,1 proc.) ir Danijoje (21,8 proc.), mažiausia – Vokietijoje (16,3 proc.), Bulgarijoje (16,6 proc.) ir Latvijoje (16,8 proc.).

2011 m. Lietuvoje gimė 34,4 tūkst. kūdikių, tai 1,2 tūkst. mažiau nei 2010 m., o 1000 gyventojų teko 10,7 gimusiojo (2010 m. – 10,8). Suminis gimstamumo rodiklis (vidutinis gyvų gimusių vaikų, kuriuos moteris pagimdytų per vaisingą savo gyvenimo laikotarpį, skaičius) 2011 m. buvo 1,55 (2007 m. – 1,35). Palankiausia demografinė padėtis yra tada, kai suminis gimstamumo rodiklis svyruoja apie 2,1, tai reiškia, kad kiekviena moteris turėtų pagimdyti mažiausiai du kūdikius.

2010 m. ES valstybėse narėse 1000 gyventojų teko 10,7 gimusiojo, daugiausia – Airijoje (16,5), Jungtinėje Karalystėje (13) ir Prancūzijoje (12,9), mažiausia – Vokietijoje (8,3), Latvijoje (8,6) ir Vengrijoje (9). Didžiausias suminis gimstamumo rodiklis 2010 m. buvo Airijoje (2,07), Prancūzijoje (2,03) ir Švedijoje (1,98), mažiausias – Latvijoje (1,17), Vengrijoje (1,25) ir Portugalijoje (1,36).

Per pastaruosius penkerius metus sumažėjo pirmaisiais šeimoje gimusių vaikų skaičius, bet pagausėjo antraisiais bei trečiaisiais ir paskesniaisiais gimusių vaikų. 2011 m. pirmaisiais gimę vaikai sudarė 48,1 procento (2007 m. – 52,6 proc.), antraisiais – 37,5 procento (2007 m. – 33,2 proc.), trečiaisiais ir paskesniaisiais – 14,4 procento (2007 m. – 14,2 proc.).

2011 m. didžioji dauguma kūdikių (28,9 tūkst., arba 84,1 proc. visų gimusiųjų) gimė Lietuvoje. Užsienio šalyse gimė 5,5 tūkst. (15,9 proc.) visų gimusių kūdikių, beveik pusė iš jų – Jungtinėje Karalystėje, Airijoje – 15 procentų, Norvegijoje – 8 procentai. 2007 m. gimusieji užsienio šalyse sudarė 9,2 procento (beveik 3 tūkst. vaikų).

2011 m. santuokos neįregistravusiems tėvams gimė 10,3 tūkst. vaikų (30 proc. visų gimusiųjų), 2007 m. – 29 procentai. Pernai dauguma (73,3 proc.) vaikų, gimusių santuokos neįregistravusiems tėvams, buvo įregistruoti pagal abiejų tėvų pareiškimą (2007 m. – 70,7 proc.).

Didžiausia dalis kūdikių santuokos neįregistravusiems tėvams 2010 m. gimė Estijoje (59 proc.), Slovėnijoje (55 proc.), Švedijoje ir Bulgarijoje (po 54 proc.), mažiausia – Graikijoje (apie 7 proc.).

Balsas.lt