Vaikų darželiai mokysis taikytis prie šeimos poreikių

2012-01-17

Vaikų darželiai bus skatinami dirbti tėvams patogesniu laiku, labiau atsižvelgti į šeimų poreikius ir pasiūlyti įvairesnių ugdymo modelių.  Šiuos tikslus  padės įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamo   projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ antrasis etapas. Yra numatytos  konkrečias priemonės, kaip gerinti ugdymo kokybę, plėsti įstaigų tinklą, užtikrinti švietimo pagalbą atokesnėse vietose gyvenantiems vaikams.

„Bus inicijuojami ir finansiškai remiami nauji ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai, atitinkantys vaikų ir jų tėvų poreikius. Pavyzdžiui, darželiai galės nustatyti lankstesnį ir tėvams patogesnį darbo laiką, organizuoti 4 valandų, savaitgalio, popietines grupes. Visa tai sudarys palankesnes sąlygas šeimai derinti tėvystės ir darbo pareigas, siūlyti įvairesnes ikimokyklinio ugdymo programas.

 

Ypač daug dėmesio bus skiriama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ir švietimo pagalbos plėtrai kaimo vietovėse. Vaikus auginančios šeimos galės naudotis plataus spektro paslaugomis, o vaikai galės lankyti ikimokyklinę grupę ir laiku gauti reikiamą specialistų pagalbą. Įvairios socialinės, sveikatos priežiūros paslaugos ir ugdymo programos bei švietimo pagalbos specialistų konsultacijos vaikams ir jų tėvams bus  teikiamos universaliuose daugiafunkciuose centruose. O tose vietovėse, kur gyvena labai mažai  žmonių, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo ir kitų specialistų konsultacijos bus organizuojamos seniūnijos paskirtose patalpose pagal nustatytą grafiką“,- sako Ikimokyklinio ir pradinio skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė.

Savivaldybės bus skatinamos tobulinti įvairių institucijų: švietimo, socialinės paramos, sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą. Numatyta specialistams organizuoti mokymus, kaip  dirbi komandoje, kaip veiksmingai teikti kompleksinę pagalbą vaikui ir jo šeimai.
Numatyti mokymai auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir socialiniams pedagogams. Jie įgis žinių ir įgūdžių, padėsiančių veiksmingiau dirbti su socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančiais vaikais.

Įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą, pedagogams vis dar kyla sunkumų nustatant vaiko pasiekimų lygmenį, individualizuojant ugdymą ir siejant jį su realiais kiekvieno vaiko ugdymosi poreikiais. Todėl planuojama parengti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą.
Projektas, finansuojamas  iš valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų, bus įgyvendintas  per 3 metus. Jam skirta per 18 mln. Lt. Projektą vykdys Švietimo aprūpinimo centras. Projekto partnerės – visos savivaldybės.

Pastaraisiais metais Lietuva padarė didelę pažangą plėtodama ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Padidėjimas per paskutiniuosius metus siekia 26 proc. Šiuo metu Lietuvoje veikia per 600 darželių, iš jų – 35 privatūs, ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko per 57 proc. vaikų.
Tačiau ligi šiol miestuose gyvenantys vaikai turi žymiai daugiau galimybių lankyti vaikų lopšelį ar darželį, o prireikus – laiku sulaukti reikiamos specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo, psichologo ar kt. ) pagalbos nei jų bendraamžiai, gyvenantys kaime, ypač skurdą patiriančiose šeimose.
Tikimasi, kad 2014 m. Lietuvoje veiks ne mažiau kaip 50 nevalstybinių vaikų darželių,  savivaldybių darželiai savo veiklą organizuos išradingiau, siūlys įvairesnes programas, o švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros  ir kitos vaikui ir tėvams reikalingos paslaugos bus teikiamos kompleksiškai.

Balsas.lt