Telšių

2011-04-04

 

Telšių rajono susivienijimas.  

Tel.: (8-5) 2617 510, 8 615 34551

El. paštas vk@lsdps.lt

Faksas: (8-5) 2628 096

VEIKLA

2011-04-15 Telšių r. ŠDPS vadovai susitiko su naujais savivaldybės vadovais: meru V. Kleiva, vicemeru P. Kuizinu ir finansų sk.vedėja R. Radimoniene. Dar kartą buvo svarstytas klausymas dėl koeficentų atstatymo ikimokyklinių įstaigų pedagogams. Bendru surtarimu l/d darbuotojai nuo balandžio 1 – os dienos gaus didesnius atlyginimus.

2011-03-31  Telšių rajono savivaldybės salėje vyko LŠDPS Telšių rajono susivienijimo organizuotas susitikimas su Telšių r. savivaldybės administracijos finansų skyriaus vedėja R. Radimoniene. Susitikta dėl ikimokyklinių įstaigų darbuotojų.