Tarptautinės organizacijos CESI švietimo ekspertų komisijos nuotoliniame posėdyje: būtina daugiau investuoti į kokybišką švietimą

2022-05-15

Gegužės 10 d. vyko CESI (The European Confederation of Independent Trade Unions) švietimo ekspertų komisijos (EDUC) nuotolinis  posėdis. 

Posėdyje  buvo pristatyti  CESI tyrimo rezultatai  apie perėjimą prie skaitmeninio viešojo sektoriaus paslaugų teikimo. 

Dalyviai palankiai įvertino tyrimo išvadas. Pasak ekspertų komisijos pirmininko Salvatore Piroscia, „norint užtikrinti sklandų perėjimą prie skaitmeninio perdavimo, švietimo sektoriuje turi būti skatinamas požiūris, labiau orientuotas į technologijų naujoves, kurias mokiniai ir mokytojai galėtų geriau suprasti ir prisiimti atsakomybę.”

Posėdyje dalyvavusi Ulrike Storost iš Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato (DG EAC) pristatė Europos Komisijos požiūrį į mišraus mokymosi vaidmenį siekiant aukštos kokybės ir integracinio  švietimo: „mišraus mokymosi“ pagrindinė reikšmė yra ta, kad „mokykla gali būti visur“. Tai atsivėrimas naujovėms ir pedagoginio požiūrio pokyčiams.

Ekspertų komisija pabrėžė, jog atnaujinamas CESI 2018 m. mokymo manifestas.

i

Posėdyje dalyvavo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungos,  priklausančios nacionaliniam centrui – Respublikinei jungtinei profesinei sąjungai (RJPS), atstovė Danguolė Pilipavičienė.

Kitas CESI EDUC posėdis planuojamas spalio 10 mėnesį.

Daugiau informacijos čia

LŠDPS informacija