Tarptautinėje konferencijoje „Išbrangus gyvenimui: solidarumo iššūkiai ir sprendimai Baltijos šalyse“

2022-11-10

Kainų augimui mušant rekordus Baltijos šalyse tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių, Lietuvos socialdemokratai kartu su Friedricho Eberto fondu ir Europos pažangiųjų tyrimų fondu lapkričio 3-4 dienomis Vilniaus universitete organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Išbrangus gyvenimui: solidarumo iššūkiai ir sprendimai Baltijos šalyse“. Konferencijoje dalyvavo  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Jurgita Kiškienė. 

Konferencijos tikslas – aptarti smarkiai išbrangusio gyvenimo Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse iššūkius ir sprendimus. 

,,Šių metų rugsėjį metinė infliacija Lietuvoje buvo didžiausia per 26-erius metus. Ji siekė 22,5 proc. Iš esmės toks pats infliacijos lygis fiksuotas ir kitose dviejose Baltijos valstybėse – Estijoje ir Latvijoje. Esame šalys rekordininkės Europos Sąjungoje.

L. Gudžinskas

Padėtis dar sudėtingesnė, jei atsižvelgsime į tai, kad kainų šokas pirmiausia kerta per žemiausias pajamas turinčių žmonių kišenes. Lietuvoje, kaip žinia, pajamų ir turto nelygybė viena didžiausių tarp visų ES valstybių narių. <…>

Tad esminis klausimas yra toks: kaip mes šiuos informacinius impulsus dėl išaugusių kainų suprantame, ir kokias išvadas iš to padarome? Lietuvių kilmės Nobelio premijos laureatas Robert J. Shiller savo 2019 m. knygoje „Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events“ atskleidžia, kaip tam tikri susiklostantys vieši naratyvai, redukuojantys sudėtingus socialinius ir ekonominius procesus iki tam tikrų paprastesnių priežasties-pasekmės ryšių, apsprendžia rinkų ir žmonių elgesį. Šitie naratyvai yra didžiųjų politinių ir intelektualinių debatų rezultatas”, – teigia konferencijos organizatorius LŠDPS narys VU TSMPI  docentas Liutauras Gudžinskas. 

Daugiau čia