Susitikimas Seime dėl profsąjungų galių stiprinimo

2016-12-08

Gruodžio 7 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vladimir Banel ir Transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius susitiko su Seimo Ekonomikos komiteto pirmininku Virginijumi Sinkevčiumi ir Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotoju Tomu Tomilinu.

Politikams pristatytas naujas minėtų profesinių sąjungų ir kitų organizacijų sudarytas bendradarbiavimo formatas bei iškeltos šiuo metu aktualiausios problemos. Viena jų – Darbo kodekso, jeigu jo įsigaliojimas bus atidėtas, tobulinimo niuansai: Trišalės tarybos išplėtimas, konkretūs pasiūlymai ir pan. Taip pat – Seime svarstomos Profesinių sąjungų įstatymo pataisos, kuriomis keičiamas profsąjungų veiklos reglamentavimas. Trečia tema, kuriai šiame susitikime ir skirta daugiausiai laiko, – profsąjungų pasiūlymai, kaip galima būtų gerinti socialinį dialogą, stiprinti profesinių sąjungų galias.

Pasak T. Tomilino, visų mūsų bendras tikslas, – Lietuvos ekonomikos augimas, o jo manymu, darbo rinkos veikėjų (verslininkų, ūkininkų, privataus sektoriaus, viešojo sektoriaus profsąjungų etc.) derybinė galia – vienas iš fundamentalių ūkio vystymosi prielaidų.

NPPSS pirmininkas pristatė pasiūlymus, kurie turėtų sustiprinti profesinių sąjungų galias. Tarp jų – mokestinė lengvata mokantiems nario mokestį profesinėms sąjungoms, darbuotojų švietimas, atsakomybė už trukdymą profesinių sąjungų veiklai, tinkamų sąlygų darbuotojų atstovams sudarymas ir pan.

Išklausę pasiūlymų, padiskutavę su profsąjungų atstovais politikai teigė iš esmės pritariantys priemonėms, stiprinsiančioms profsąjungų galias. Jie pasiūlė parengti konkrečių teisės aktų projektus, padaryti paskaičiavimų, jeigu pokyčiams reikalingas papildomas finansavimas. Sutarta, jog bendradarbiavimas su atitinkamų Seimo komitetų vadovybėmis vyks nuolat.

LŠDPS inf.