Spec. pedagogai aptarė problemas, susitiko su ŠMM atstove (FOTO)

2011-01-05

3

Gruodžio 29 d. vyko LŠDPS specialiųjų pedagogų (pagalbos mokiniui specialistų) pasitarimas – forumas. Pasitarime dalyvavo Pagalbos mokiniui specialistų centro pirmininkė Dalia Gudienė, pavaduotojai Irma Čekanauskaitė, Inga Šivickaitė, Sandra Civinskaitė, Liuda Furmanavičienė, specialiųjų pedagogų atstovai iš Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Mažeikių, Pasvalio, Panevėžio, Ignalinos, taip pat Šiaurės rytų Lietuvos regionų susivienijimo pirmininkas A. Navickas.

41

 

 Specialieji pedagogai aptarė problemas, kylančias skirtinguose miestuose. Visi kaip svarbiausią problemą įvardijo didelį mokinių skaičių specialiųjų pedagogų etatams. Susirinkusieji  domėjosi ir kitais, visiems pedagogams svarbiais klausimais. LŠDPS teisininkė Žavinta Jurevičiūtė aptarė specialiųjų pedagogų darbo valandų problemą.

 

Po pertraukos pasitarime dalyvavo ŠMM atsakinga darbuotoja, l.e. neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėjos pareigas Regina Labinienė. Ji specialiuosius pedagogus supažindino su Lietuvos Respublikos Seimo gegužės mėnesį ratifikuota Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija, atsakė į specialiųjų pedagogų klausimus, kvietė teikti pasiūlymus dėl Ugdymo planų pakeitimų, diskutavo kitais specialiojo ugdymo klausimais.

Pasitarime svarbiausiomis, artimiausiu metu spręstinomis problemomis buvo įvardintos šios: per didelis vaikų skaičius specialistų etatams, neatstatytas sumažintas specialiųjų pedagogų atlyginimo koeficientas, neaiškumai dėl specialiųjų pedagogų darbo laiko, neaiškumai dėl teisės aktų, lydėsiančių Švietimo įstatymo naująją redakciją ir reglamentuosiančių specialųjį ugdymą.

Susitikime dalyvavo A.Bružas.