ŠMSM skelbia naują egzaminų tvarką. Jau anksčiau pateiktose LŠDPS įžvalgose iškeltos galimos rizikos (L. Bručkienės interviu)

2024-06-06

Šiandien ŠMSM oficialiai spaudos konferencijoje pristatė planuojamas pertvarkas, susijusias su
VBE pokyčiais 2025 m. LŠDPS savo įžvalgas dėl galimų rizikų raštu tiek ministerijai, tiek ir NŠA
jau pateikė. Nors yra siekis eliminuoti kilusias problemas, tačiau ar nebus sukurtos naujos, dar
sudėtingesnės. Apie tai Lrytas reportaže šiandien kalbėjo LŠDPS pirmininko pavaduotoja L.
Bručkienė.

Minėtame rašte LŠDPS iškėlė tokius probleminius klausimus ir galimas rizikas:

1. Tarpinių sesijai ir abiturientų VBE reikia tiek vertintojų, tiek vykdytojų. Jeigu nėra baigiamas
ugdymo procesas I, II gimnazijų klasėse, kaip bus organizuojama visa veikla, kad mokytojai galėtų
kokybiškai atlikti savo funkcijas ir nebūtų priversti dirbti viršvalandžių.

2. Ar yra paskaičiuota, kiek žmogiškųjų išteklių ir patalpų reikės vienu metu, norint vykdyti visus
patikrinimus? Iki šiol, organizuojant VBE, reikėdavo pasitelkti progimnazijų mokytojus ir jų
patalpas egzaminų centrams, tai dvigubai padidėjus apkrovoms kaip bus su ugdymo procesu ir
darbo sąlygomis progimnazijose? Kaip vyks darbas 5-8/10 klasėse visą birželį? Kaip bus
organizuojama visa veikla, kad mokytojai galėtų kokybiškai atlikti savo funkcijas ir nebūtų priversti dirbti viršvalandžių.

3. Vien lietuvių kalbos ir literatūros tarpiniam patikrinimui didžiosiose gimnazijose reikia savaitei
stabdyti ugdymo procesą ir išimti visus lituanistus bei mokytojus vykdytojus iš jo. Kaip bus
garantuotos kokybiškos darbo sąlygos visų dalykų mokytojams vykdyti tiesiogines jų pareigas ir ar
tokie sprendimai nesukels daugiau problemų nei jas išspręs.

4. Minimame rašte teigiama, kad III gimnazijų klasėse dvi paskutines savaites vyks ne pamokos, o
konsultacijos prieš tarpinius. Kodėl tokių pačių konsultacijų iš tų pačių finansavimo šaltinių nėra
numatyta ir abiturientams, besiruošiantiems Brandos egzaminams.

5. Kaip bus su konsultacijomis, kai to dalyko tarpinis jau bus įvykęs? Mokytojai jas ves ar nebeves
ir rizikuos sulaukti priekaištų arba papildomų nesutartų darbų?

6. Kokiose patalpose ir kokiomis formomis vyks konsultacijos dvi savaites, jeigu patikrinimų metu
ugdymo įstaigose privalės nebūti pašalinių žmonių? Kaip bus organizuojama veikla, kad mokytojai galėtų kokybiškai vesti numatytas konsultacijas ir nebūtų priversti dirbti viršvalandžių?

7. Birželio mėnesį siūlomos netradicinės ugdymo formos ir kultūrinės-pažintinės pamokos taip pat reikalauja žmogiškųjų, finansinių resursų, erdvių, kurios suteiktų mokiniams prasmingas veiklas. Jeigu tokios veiklos bus dėl pokyčių organizuojamos dvi-tris savaites ir tai paliekama mokytojų atsakomybei, jų darbo apimtys didėja (dėl idėjų generavimo, veiklų planavimo ir pan.), o darbo sąlygos blogėja.

8. Nebesudaromos sąlygos ugdymo kokybei, susijusiai su programomis, o būtent tai deklaruojant
mokslo metai buvo pratęsti. Kaip planuojama spręsti šitas problemas?

LŠDPS teigiamai vertina šiuo metu ministerijos plėtojamą dialogu grįstą bendradarbiavimą.
Tačiau įžvelgiame didžiulių grėsmių, susijusių su tuo, kad išeičių ieškoma atsižvelgus tik į
formaliąsias aplinkybes: ar mokykloms (būsimiems egzaminų centrams) užtenka kompiuterių ir
kabinetų; birželio mėnesį įmanoma sutalpinti ir tarpinius, ir brandos egzaminus, ir dar jų
perlaikymus ar pakartojimus. Tačiau nieko nepasakoma apie rizikų valdymo veiksnius, galimybes
išspręsti kilusias problemas. Tikimės, kad ministerijos strategai matys ir spręs visos sistemos, ne tik jos fragmentų problemas.