Siūloma vieninga atlyginimų skaičiavimo sistema

2015-02-11

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vykdydama Vyriausybės  programą parengė Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektą. Jo tikslas – sukurti vieningą valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemą.

Įstatymo projekte siekiama suvienodinti asmenų, dirbančių vienodos kvalifikacijos ir sudėtingumo darbą, darbo apmokėjimo sąlygas, darbo užmokesčio dydį susieti su praėjusiais metais pasiektais rezultatais. Ministerijos teigimu, šiuo metu yra susidariusios gana didelės disproporcijos tarp atskirų sričių biudžetinių įstaigų darbuotojams taikomų tarnybinių atlyginimų koeficientų dydžių. Iliustruoti situacijai ypač mėgiama nurodyti į neva ženklų skirtumą tarp vidutinio pedagogų ir kitų grupių darbuotojų atlyginimų.

Šiuo metu Finansų ministerija atlieka lėšų pasiūlymams įgyvendinti poreikio analizę, suderinus finansinį planą, projektas bus teikiamas Vyriausybei. Šis klausimas taip pat buvo aptartas Premjero sudarytoje darbo grupėje Švietimo ir mokslo ministerijoje.

Įstatymas būtų taikomas per 190 tūkstančių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, t. y. švietimo įstaigų, sveikatos apsaugos kultūros ir meno įstaigų, socialinių įstaigų vadovams ir darbuotojams, Aplinkos ministerijai, Finansų ministerijai, Žemės ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojams.

Įstatymas nebūtų taikomas viešosioms įstaigoms, tarp jų sveikatos priežiūros ir aukštosioms mokykloms, taip pat valstybinių mokslinių institutų, veikiančių kaip biudžetinės įstaigos darbuotojams.

Įstatymo projektas ir pedagogams aktualus priedas.