ŠRL konferencija Panevėžyje 2010-10-26 (FOTO)

2010-12-15

pn4

2010 rudenį Panevėžyje vyko Šiaurės rytų Lietuvos (ŠRL) regioninio susivienijimo konferencija „LŠDPS ir ŠMM dialogo perspektyvos“.

Renginyje dalyvavo 45 regiono atstovai, svečiai: Vytautas Silvanavičius, Gintaras Skapas, LŠDPS vykdomojo komiteto darbuotojai. Susitikimą pradėjo susivienijimo pirmininkas Andrius Navickas, kuris pasveikino konferencijos dalyvius, pristatė svečius.

pn5

Regiono pirmininkas, apžvelgdamas ŠRL regioninio susivienijimo veiklą, pažymėjo, kad regioninė profsąjunga įsikūrė 2009 metų sausio mėnesį, kai į susitikimą Utenoje buvo atvykę kelių tuomet veikusių LŠDPS organizacijų Utenoje, Zarasuose, Visagine, Joniškyje atstovai.

Šiandien ŠRL centras jungia 8 susivienijimus, kurie vis auga. Vėliau A.Navickas kalbėjo apie LŠDPS veiklą.

Susitikimo svečiai V.Silvanavičius, G.Skapas apžvelgė bendrų su ŠMM darbo grupių veiklos rezultatus, pristatė profsąjungos siūlymus dėl teisės aktų  keitimo. Zita Mazūrienė ir Jurga Miškinytė kalbėjo mokyklų tinklo pertvarkos klausimais. Kol kas neaišku dėl galutinių LŠDPS ir ŠMM darbo grupių veiklos rezultatų, nes Švietimo įstatymo svarstymo Seime data nėra paskirta. Aldona Stogienė, kalbėjusi mokytojų ankstesnio išėjimo į pensiją klausimu, pristatė darbo grupės, kurioje ji atstovavo LŠDPS, poziciją, aptarė visus tris Vyriausybės pasiūlytus modelius. A.Stogienė pažymėjo, jog mokytojas privalo turėti galimybę į pensiją išeiti oriai, o ne būti stumiamas iš mokyklos. Dalia Gudienė trumpai apžvelgė specialiųjų pedagogų darbo grupės pasiekimus. Vėliau kalbėjusi ikimokyklinių įstaigų atstovė I. Peciukonienė gerokai suaktyvino auditoriją, palietusi šių įstaigų pedagogų darbo problematiką. Konferencijos pabaigoje teisininkė Žavinta Jurevičiūtė atsakinėjo į dalyvių klausimus.