ŠRL konferencija Panevėžyje 2010-02-11 (FOTO)

2010-12-15

PK6

2010 žiemą Panevėžyje vyko mokytojų konferencija „Mokytojas sunkmečio ir reformų sąlygomis“.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 150 šio miesto pedagogų, atstovai iš Visagino miesto, Zarasų, Joniškio, Panevėžio rajonų. Konferencijos svečiai – Panevėžio miesto meras Vitalijus Satkevičius, Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiasis patarėjas Alvydas Puodžiukas.

 

 

Pradėdama konferenciją organizatorių atstovė Panevėžio m. susivienijimo pirmininkė Dalia Gudienė pasveikino susirinkusiuosius. Pažymėjo, kad per trumpą laiką buvo pasiekti ženklūs profsąunginės veiklos rezultatai, veikia susivienijimas mieste, vyko jau antras specialiųjų pedagogų bei Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupės posėdis. Po pasveikinimo Dalia suteikė žodį miesto merui V.Satkevičiui.

Aukščiausias savivaldos pareigūnas informavo apie miesto švietimo sistemos finansavimo problemas, pabrėžė socialinio dialogo reikalingumą sprendžiant atlyginimų išmokėjimo klausimus, daug dėmesio skyrė nemokamų atostogų svarbai, pažadėjęs auditorijai, jei reiks, pats išeiti nemokamų atostogų. Kasmet Panevėžys netenka vienos mokyklos darbui reikalingo vaikų skaičiaus, tačiau miesto švietimo sistemą tikimasi išlaikyt neuždarinėjant ugdymo įstaigų, tikino meras. „Susitarus, solidariomis pastangomis turime išgyventi šį sunkmetį“,- teigė V.Satkevičius. Po pasisakymo meras, eilę metų vadovavęs Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo komitetui, atsakinėjo į konferenciją atvykusių pedagogų klausimus.

Kitas svečias, Švietimo ir mokslo ministerijos vyr. patarėjas A.Puodžiukas savo pasisakyme apžvelgė jau užduotų miesto merui klausimų ratą pažymėdamas, kad pusę visų problemų galima išspręsti susitarimais mokykloje, ketvirtį – savivaldybėje, likusį ketvirtį – ministerijoje. Ministerijos įvestos mokytojų atlyginimų koeficientų žirklės, dėl kurių bendrą sprendimą priima profsąjungos ir vadovai kartu, turėjo padėti nuimti neišvengiamą įtampą sprendžiant sumažėjusio finansavimo klausimus. „Viliuosi , kad bendrą kalbą randat tiek su savivaldybe, tiek su mokyklų direktoriais. Susitarimo ir supratimo“,- baigdamas pasisakymą konferencijos dalyviams linkėjo Švietimo ir mokslo ministerijos vyr. patarėjas A.Puodžiukas.

LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas konferencijoje kalbėjo apie profesinės sąjungos darbą LR Seime, Švietimo ir mokslo ministerijoje. „ Mūsų judėjimo uždavinys yra kautis už savo darbo vietas, nepaisant ES ir Pasaulio banko nurodymų Lietuvai dėl mažesnio mokytojų skaičiaus“, – teigė pirmininkas.

Po pasisakymų ir diskusijų į konferencijos dalyvių klausimus atsakinėjo LŠDPS teisininkė.