LŠDPS mokymai ,,Teisės aktai, reglamentuojantys darbo santykius ir profesinių sąjungų veiklą”

Nuo šių metų kovo mėnesio LŠDPS pirmininko pavaduotoja teisininkė Erika Leiputė – Stundžienė veda mokymus LŠDPS nariams ,,Teisės aktai, reglamentuojantys darbo santykius ir profesinių sąjungų veiklą”.

Mokymų metu profesinės sąjungos nariai  supažindinami su darbo teisinių santykiuose naujovėmis, aktualijomis, praktinėmis problemomis ir jų galimais sprendimais. Mokymus sudaro dvi dalys: pirmojoje aptariamos darbo teisinių santykių reglamentavimo naujovės ir aktualijos (daugiausia dėmesio skiriama su švietimo įstaigų darbuotojų darbu susijusiems aspektams), antrojoje dalyje klausytojai supažindinami su darbo teisinių santykių reglamentavimo praktinėmis problemomis ir jų galimais sprendimais (atsižvelgiant į praktines problemas, su kuriomis dažniausiai susiduria švietimo įstaigų darbuotojai). Refleksijos metu pasidalijama efektyviomis/ paties išbandytomis streso valdymo technikomis metodinėje grupėje/būrelyje.

Mokymų datos: 

  • 2024-03-05 mokymai  LŠDPS Utenos r. susivienijimo nariams
  • 2024-04-12 mokymai LŠDPS Klaipėdos m. susivienijimo nariams
  •  2024-04-18 mokymai LŠDPS Marijampolės sav. susivienijimo nariams
  • 2024-05-16 mokymai LŠDPS Alytaus m. susivienijimo nariams

Atsiliepimai apie mokymus

  ,,LŠDPS Marijampolės savivaldybės susivienijimo profesinių organizacijų pirmininkai, pavaduotojai, aktyvas ir svečiai iš kaimyninių savivaldybių, turėjo puikų seminarą, kurį vedė teisininkė Erika Leiputė – Stundžienė  kartu su LŠDPS pirmininku Andriumi Navicku. Profsąjungos nariams, dalyvavusiems mokymuose, patiko konkretumas, aiškumas, dalykiškumas, pateikta labai aktuali ir reikalinga informacija.” (Marijampolės savivaldybės susiv, pirmininkas A.  Mikuckis)

,,Į mokymus visi gausiai  susirinkę pirmininkai, jų pavaduotojai, kiti nariai sakė, jog kursus tikrai buvo verta išklausyti. ,,Priminti, sudėlioti ir seni  geri dalykai,  ir visi reikalingi  įstatymai, ir pasidalinta praktiniais dalykais,  kad netrauktumėme vežimo į skirtingas puses. Labai reikalinga informacija profesinių sąjungų pirmininkams, ypač naujiems (pati viską, ką sudėliojo teisininkė Erika, vėliau  surašiau kaip atmintinę  mūsų pirmininkams)” (LŠDPS Utenos rajono susiv. pirmininkė E. Ivonienė)

,,Mokymų dalyviai liko  labai patenkinti, kadangi buvo išsamiai pateikta labai reikalinga medžiaga. Viskas labai reikalinga: ir kaip protokolą rašyti, ir su Darbo kodekso straipsniais bei  kitais įstatymais  supažindinta.  Viskas aprėpta, kas reikalinga profsąjungos pirmininkui žinoti.” (LŠDPS Klaipėdos susiv, pirmininkė L.  Juknienė)