Prokurorai ieško milijonų

2012-04-20

bacyss1

Arogantiškai Valstybės kontrolę pamokyti bandę Šiaulių valdžios vyrai atsidūrė Generalinės prokuratūros taikiklyje. Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl neteisėtai panaudotų milijoninių valstybės mokinio krepšeliui skirtų lėšų.

Iškelta baudžiamoji byla

Praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurį pavedė atlikti Šiaulių apygardos prokuratūrai. Tyrimas pradėtas dėl kelių Baudžiamojo kodekso straipsnių pažeidimų – tarnybos įgaliojimų viršijimo ir netinkamo tarnybos pareigų atlikimo priimant sprendimus dėl mokinio krepšelio lėšų panaudojimo.

Vakar Šiaulių apygardos prokuratūros atstovas spaudai Martynas Povilaitis negalėjo patvirtinti, ar jau pasiekė iš Vilniaus siųsta medžiaga tyrimui.

Oficialiai nepatvirtintais duomenimis, tyrimas gali apimti ne tik kai kurių Savivaldybės mokyklų vadovus, bet ir pačią Savivaldybės administraciją.

Neteko milijonų litų

Šiaulių apygardos prokuratūrai teks narplioti maždaug ketverių metų senumo istoriją, kurios šleifas tęsiasi iki šiol. Vyriausiasis administracinis teismas Šiaulių savivaldybę įpareigojo į valstybės biudžetą sugrąžinti 2,36 milijono litų mokinio krepšelio lėšų.

Šiaulių politikai prieš dvejus metus svaidėsi garsiais pareiškimais, kad valstybės auditoriams teisme įrodys geriau žiną, kaip naudoti mokinio krepšelio lėšas. Tačiau pralaimėjo bylą ir įsipareigojo pinigus grąžinti dalimis iki 2013-ųjų pabaigos. Pinigai mokami iš Šiaulių savivaldybės biudžeto. Nors valstybės kontrolierių išvadose buvo galima įžvelgti, kurie asmenys atsakingi dėl netinkamo lėšų panaudojimo, tačiau Savivaldybė šių asmenų oficialiai neįvardijo ir neišieškojo neteisėtai panaudotų lėšų.

Pakliuvo kelios mokyklos

Dar 2010-aisiais į auditorių akiratį pakliuvo kelios prestižinėmis laikomos Šiaulių miesto mokyklos. Tai „Juventos“ progimnazija, J. Janonio bei Didždvario gimnazijos. Šios mokyklos mokinio krepšelio lėšas naudojo ne pagal paskirtį, nors ir skirtingais tikslais. Paaiškėjo, kad buvo perkamos ne mokymo priemonės, o baldai ir telefonai. Auditoriai nustatė, kad „Juventos“ progimnazijoje, kuriai vadovauja Vytautas Girčius, 13 tūkstančių litų išleista baldams, telefonams, vejapjovei, seminarams. Net ir tualetiniam popieriui, šluotoms, kanalizacijai valyti. Vien tik baldų pirkta už devynis tūkstančius litų.

Po patikrinimo V. Girčius tikino, kad pirkti suolai, nes manyta, kad tai būsią pripažinta mokymo priemonėmis. Tačiau auditoriai buvo nepermaldaujami, nes ūkio prekėms mokinio krepšelio lėšos negali būti naudojamos – pinigai turi būti skirti iš Savivaldybės biudžeto.

Audito išvadose skelbiama, kad „Juventos“ mokykla, nepatikslinusi sąmatos, sutaupytus 102,9 tūkstančio litų mokinio krepšelio asignavimus, skirtus prekėms ir paslaugoms, panaudojo ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti“.

Pinigus leido priemokoms ir kelionėms

Auditoriai nustatė, kad „Juventa“ 50 tūkstančių litų skyrė vienkartinėms darbuotojų priemokoms. Anot auditorių, priemokas galima mokėti už laikinai nesančių darbuotojų atliekamą darbą, o priedus – už aukštą kvalifikaciją, skubius ir sudėtingus darbus, tačiau konstatuota, „Juventos“ mokykloje pinigai išmokėti tiksliai nenurodant, už ką.

Pinigai leisti ir dienpinigiams, kelionėms, apgyvendinimo išlaidoms padengti. Čia minima ne tik „Juventos“, bet ir J. Janonio gimnazija. Pastaroji avansu apmokėjo per 50 tūkstančių litų kitų metų socialinio draudimo įmokoms padengti.

Išleido pusę milijono

Auditoriams įkliuvo ir Šiaulių Didždvario gimnazija, kuriai anksčiau vadovavo švietimo ir mokslo viceministras ir Šiaulių miesto tarybos narys Vaidas Bacys. Auditoriai konstatavo, kad pedagogams skirti pinigai atiteko nusamdytam Švedijos piliečiui. Kaip autorinis atlyginimas išmokėti apie du šimtai tūkstančių litų.

Gimnazijoje pristeigta pareigybių, kurios teisės aktuose nenumatytos, o naujai sukurtiems etatams išleisti beveik trys šimtai tūkstančių litų. Iš viso išleista daugiau kaip pusė milijono litų.

Nubaudė Etikos komisija

Tyrimą atlikusiems auditoriams į rankas pakliuvo švietimo ir mokslo viceministro V. Bacio raštas, kuriame jis užsistojo Didždvario gimnaziją. Raštas persiųstas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai – prašyta nustatyti, ar viceministras nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų.

„Komisija (Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, – aut. past.) informavo apie priimtą sprendimą, kuriame konstatuota, kad švietimo ir mokslo viceministras, pateikęs oficialią ministerijos nuomonę dėl klausimo, susijusio su jam anksčiau Šiaulių miesto švietimo įstaigoje einant pareigas priimtais Valstybės kontrolės auditorių vertinamais sprendimais, nevykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų“, – viešai skelbia auditoriai.

Vis dėlto į prokuratūros atliekamą tyrimą grėsmė kyla patekti ne tik švietimo įstaigų vadovams. Kaip jau minėta, Šiaulių miesto savivaldybės vadovai nusprendė lengva ranka „kompensuoti“ neteisėtai panaudotas lėšas. Pinigai iš neteisėtai juos išleidusių ir gavusių asmenų iki šiol neišieškoti.

Mykolas DEIKUS

Šiaulių naujienos