Priešinsis vieningam biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimui

2016-05-20

alt

Gegužės 19 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) iniciatyva surengtame susitikime su švietimo profesinių sąjungų atstovais. ŠMM siūlo tokius susitikimus daryti kiekvieną mėnesį.

Daugiausiai dėmesio šį kartą skirta aptarti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) parengtam Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektui. Tiek ministerijos, tiek profesinių sąjungų atstovai vienbalsiai pritarė, jog projektas netinka švietimo sistemoje dirbantiems pedagogams ir sutarė dėl bendrų veiksmų.

ŠMM atstovai teigė, jog ministerija ne kartą teikė pastabas, pasiūlymus minėtam projektui, tačiau garantijų, ar į jas bus atsižvelgta, nėra. Švietimo ir mokslo ministrė Vyriausybės strateginiame komitete esą taip pat išsakiusi visus argumentus dėl projekto ydingumo švietimo sistemai, tačiau priimtas politinis sprendimas, kad visų „biudžetininkų“ algas turi reglamentuoti vienas įstatymas.

Profesinių sąjungų atstovams pasiteiravus, koks likimas laukia ilgalaikės pedagoginių darbuotojų atlyginimų kėlimo programos, ŠMM atstovai informavo, jog programa jau pateikta derinti kitoms ministerijoms. Finansų ministerija yra pareiškusi nepritarimą šiam dokumento projektui, tačiau jis bus vis tiek teikiamas svarstyti Vyriausybei. Prognozuojama, kad 2017 m. minėta programa „įtilptų“ į rengiamą įstatymą, tačiau dėl vėlesnių metų nėra aišku.

Profesinės sąjungos siūlė kartu su ministerija siekti, kad pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis būtų reglamentuojamas atskiru dokumentu. ŠMM atstovai svarstė, ar pareiškus kategorišką poziciją rezultatas nebūtų nulinis ir siūlė, kad švietimo darbuotojų apmokėjimo specifika atsispindėtų bendro dokumento priede.

Socialiniai partneriai priėmė protokolinį nutarimą, jog Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektą būtina taisyti ir vyriausybei argumentuotai išdėstyti jo trūkumus bei pasiūlyti, kad pedagogų darbo apmokėjimas būtų reglamentuotas atskiru įstatymu. ŠMM ir profesinės sąjungos savo ruožtu parengs atitinkamus dokumentus dėl minėto įstatymo projekto.

V. Silvanavičius susitikime pasiūlė apsvarstyti parengto švietimo šakos kolektyvinės sutarties projekto 15 punktą, kuriame numatyta, jog profesinės sąjungos bendru sutarimu deleguoja ne daugiau kaip du atstovus į švietimo ir mokslo ministro sudaromas darbo grupes, kurios sprendžia klausimus, susijusius su pedagoginių darbuotojų darbo, ekonominėmis, socialinėmis teisėmis ir interesais. Motyvas – negarbingas kai kurių profesinių sąjungų lyderių elgesys. Gavus kvietimą iš ŠMM deleguoti profesinių sąjungų du atstovus į pedagogų etatinio darbo apmokėjimo tvarkos kūrimo darbo grupę, kai kurie kolegos – A.Jurgelevičius ir E.Jesinas – nederinę su kitomis profesinėmis sąjungomis, delegavo save. LŠDPS pirmininko pavaduotojas siūlė peržiūrėti minėtą kolektyvinės sutarties punktą, juolab kad ji dar nėra pasirašyta. Švietimo ir mokslo viceministrės Genoveitos Krasauskienės teigimu, koreguoti sutarties projekto jau esą negalima, nes jis išsiųstas derinti kitoms ministerijoms. Prie šio klausimo dar bus grįžtama kituose susitikimuose.

Posėdžio pabaigoje pasirodžiusi švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė išklausė susirinkusiųjų, apie ką diskutuota ir kas nutarta, bei informavo, jog yra požymių, kad Vyriausybė linkusi teikti Seimui svarstyti panašų biudžeto projektą, koks yra priimtas šiems metams. Tai reikštų, kad papildomų lėšų švietimui nebūtų numatyta.

Kitas partnerių susitikimas numatytas birželio mėnesį. 

LŠDPS inf.