Prieš mokinius bus leidžiama naudoti fizinę jėgą

2011-07-11

Siekiant sumažinti blogo elgesio mokyklose atvejų skaičių Didžiojoje Britanijoje mokytojams liepiama grįžti prie jėgos naudojimo ir fiziškai sutramdyti nepaklusnius mokinius, rašo „Daily Telegraph“. Anglijos mokytojai turėtų naudoti „protingas“ priemones tam, kad pašalintų neklaužadas vaikus iš klasių, nutrauktų muštynes ir atgrasintų moksleivius nuo kitų mokytojų ar klasiokų puldinėjimo. Pirmadienį paskelbtos naujos rekomendacijos nurodo, kad „ne visuomet įmanoma išvengti mokinių sužalojimo“, kuomet pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis naudojamos tramdymo priemonės.

Kai kuriose mokyklose šiuo metu vadovaujamasi „jokio prisilietimo“ politika vengiant tokių atvejų, kai apramintų vaikų tėvai prieš mokytojus pateikia teisminius ieškinius.

Tačiau naujosios taisyklės uždraudžia tokią politiką ir netgi pataria mokyklų vadovams automatiškai neatleisti mokytojų, kurie kaltinami panaudoję „papildomą jėgą“ prieš jaunus žmones.

Šie pokyčiai paskelbti po britų vyriausybės teiginių, kad galios pusiausvyra mokyklose pastaraisiais metais pavojingai pakrypo moksleivių pusėn.

Statistika rodo, kad rimtų išpuolių prieš mokyklų darbuotojus skaičius 2010-aisiais pasiekė penkerių metų rekordą. Tais metais net 44 mokymo įstaigų darbuotojai buvo išvežti į ligonines dėl rimtų sužalojimų.
Beveik 1000 vaikų kasdien yra laikinai pašalinami iš mokyklų dėl smurto naudojimo ir užpuolimų, o du trečdaliai mokytojų pripažįsta, jog blogas mokinių elgesys skatina mokytojus trauktis iš mokyklų.

Naujos rekomendacijos turėtų patarti mokytojams, kokią taktiką naudoti ir kokias bausmes taikyti siekiant kontroliuoti neklaužadas.
Rekomendacijas turėtų naudoti daugiau kaip 21 000 valstybinių mokyklų Anglijoje.

Pagal šias taisykles mokyklos turėtų:

– Įvertinti galimybę kviesti policiją siekiant patraukti atsakomybėn mokinius, kurie pateikia rimtus melagingus kaltinimus prieš mokymo įstaigos personalą;

– Išnagrinėti didžiąją dalį mokinių pateiktų kaltinimų per mėnesį ir užtikrinti, kad nepagrįsti teiginiai nebūtų įtraukti į mokytojų registrą;

– Bausti mokinius dėl blogo elgesio ir patyčių už mokyklos ribų ir ne pamokų metu, įskaitant ir vakarus bei savaitgalius;

– Apieškoti mokinių aprangą, kuprines ir spinteles dėl narkotikų, alkoholio, ginklų ir vogtų daiktų neklausiant jų sutikimo;

– Įvertinti galimybę įrengti oro uosto tipo patikrą mokiniams prie mokyklų įėjimų. Patikra turėtų vykti net ir nesant įtarimų dėl galimo ginklų įnešimo;

– Reikalauti iš tėvų pasirašyti „vietos mokyklos susitarimus“ ir kreiptis į teismą dėl 50 svarų (192 Lt) baudų skyrimo šeimoms, jeigu sūnūs ar dukterys reguliariai elgsis nepaklusniai ar praleidinės pamokas.

Dalyje rekomendacijų užsimenama ir apie fizinės prievartos panaudojimą prieš didžiausius neklaužadas.

Tarp tokių bausmių numatytas statymas į kampą, tvirtas laikymas už rankos, fizinis kelio užblokavimas.

Dokumente rašoma, kad darbuotojai „visuomet turėtų vengti elgtis tokiu būdu, jog dėl to atsirastų sužeidimų, tačiau ypatingais atvejais ne visada gali būti įmanoma išvengti mokinio sužalojimo“.

Fizinė jėga gali būti naudojama siekiant nutraukti muštynes, sustabdyti mokinius nuo klasiokų ar mokytojų puolimo arba pašalinti neklaužadas iš pamokų ir mokyklos renginių.

DELFI