Prezidiumo posėdyje aptarta daugybė klausimų

2013-05-10

alt

Gegužės 9 d. įvyko LŠDPS prezidiumo posėdis. Pirmininkas Andrius Navickas papasakojo apie susitikimus su švietimo darbuotojais rajonuose, veiklą nacionaliniu lygmeniu. Jis teigė, jog susitikimai su pedagogais regionuose yra labai reikalingi ir ateityje reiktų sudaryti vizitų planą.

Vytautas Bulotas pasiūlė, kad LŠDPS susivienijimuose, ypač „karštuose taškuose“, reikia šalia susitikimų su darbuotojais būtinai susitikti ir su vietos valdžia. Jis taip pat papasakojo apie susitikimą Palangoje, kuriame dalyvavo penkių ikimokyklinių įstaigų darbuotojos, kurios tarėsi dėl LŠDPS susivienijimo steigimo.

A. Navickas papasakojo apie seminarą su Danijos profsąjungininkais, apie Danijos nacionalinį mokytojų streiką ir lokautą, tarpininkavimo tradicijas. Jis priminė apie Vilniaus susivienijimo grįžimą, kitų susivienijimų bei Muzikos ir meno mokyklų centro sukūrimą, informavo, kad Premjero patarėjas prof. Andrius Bielskis perdavė LŠDPS pasiūlymus Vyriausybės vadovui.

Prezidiumo nariai aptarė Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos darbo grupės pasiūlymus. Nutarta juos su Prezidiumo narių pastebėjimais išsiųsti susivienijimų vadovams, kad jie būtų išplatinti visiems nariams, o sulaukus pastabų ir viską apibendrinus pateikti darbo ministerijos grupės posėdyje, kurio data dar nenumatyta.

Vytautas Silvanavičius informavo apie kitos švietimo ir mokslo ministro įsakymų sudarytos darbo grupės, kuri tobulina švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimą, veiklą, supažindino su LŠDPS narių teiktais pasiūlymais. Nutarta Švietimo ir mokslo ministerijai išsiųsti apibendrintus pasiūlymus.

V. Silvanavičius taip pat apibendrino susitikimus su kitomis švietimo organizacijomis dėl vienijimosi. Nors jie daug vilčių ir nekelia, nes tebėra daug nuoskaudų, nepasitikėjimo, tačiau siūlo vienijimosi idėjos neatsisakyti, nes tokią valią išreiškė LŠDPS suvažiavimas. Svarstytas LŠPS tarybos pasiūlymas dėl bendradarbiavimo, informuota, kad pakartotinis kvietimas Lietuvos švietimo įstaigų profesinei sąjungai surengti bendrą susitikimą, atsako nesulaukė.

A. Navickas informavo, kad Lietuvos mokytojų ir Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinių sąjungų vadovės iki šiol į LŠDPS pasiūlymą pasirašyti ketinimų vienytis protokolą, nieko konkretaus nėra atsakiusios.

Nutarta šį klausimą plačiau svarstyti Koordinavimo taryboje, informaciją skleisti susivienijimuose bei išklausyti narių nuomonės šiuo klausimu.

A. Navickas informavo, kad rugpjūčio 22-24 d. ketinama rengti LŠDPS mokymus „Socialinis dialogas švietimo įstaigoje. Pedagogo juridines ir vadybinės kompetencijos plėtojimas“. Jo teigimu, žinių poreikis yra didelis, juolab kad vis randasi naujų susivienijimų. Svarstyta galima vieta, lektoriai, mokymų tikslinė grupė.

Koordinavimo tarybos posėdį numatyta sušaukti gegužės 23 d.