Prezidiumo posėdis (2011-02 24)

2011-02-25

prezikas11

 

Prezidiumo posėdyje vasario 24 d. skirta daug dėmesio organizacijos veiklos gerinimui, ieškota optimalių kelių ir būdų profsąjungos siekiams ir veiklos programai įgyvendinti. Kad pasiekti šių tikslų, būtina skatinti susivienijimų ir regionų bendradarbiavimą, ieškoti bendrų sprendimų, įsiklausant vieniems į kitus. Paakinta ir toliau dirbti taip pat efektyviai kaip ir 2010 metais susivienijimų ir pirminių organizacijų kūrime. Ekonominiu sunkmečiu būtent pirminių organizacijų sėkminga veikla pavyksta stabdyti atlyginimų mažėjimą, išsaugoti krūvius ir darbo vietas  visų pirma profesinės sąjungos nariams.

Aptarti LŠDPS ir Švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo bei veiklos barai. Tam tikslui pritarta dar trijų darbo grupių sudarymui:

  1. Švietimo reformos analizės grupė;
  2. Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos 2002 m. vasario 19 d. susitarimo atnaujinimo ir tobulinimo grupė;
  3. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų darbo grupė.

Visos jos dirbs su ministerija, o ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo grupė, kurią sudaro LŠDPS Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro vadovai ir komitetas, – viso 9-ni asmenys, dar rengs susitarimą, kurį numatoma pasirašyti su Lietuvos Ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacija.