Pradinėms mokykloms trūko kantrybė – jų likimą spręs valdžia

2011-06-15

damskieneviol

Vakar įvykusiame išplėstiniame Šiaulių miesto tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje, kuriame dalyvavo miesto Švietimo skyriaus ir kai kurių mokyklų atstovai, naujieji komiteto nariai buvo supažindinti su miesto bendrojo lavinimo mokyklų optimizavimo planais.

Su šiais planais, kurių esmė – mieste mažinti mokyklų skaičių pagal prieš dešimtmetį pradėtą rengti koncepciją: gimnazijos ir progimnazijos, supažindino miesto Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė.

 

Dauguma Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narių net neparodė noro išsiaiškinti kriterijus, kodėl vienos mokyklos turėtų tapti kitų – pagrindinių (būsimųjų progimnazijų) donorais, nors Švietimo skyriaus siūlomas optimalios mokyklos modelis akivaizdžiai kelia abejonių.

Pagal šį modelį ugdymui, tai yra, pamokoms ir neformalioms pamokoms, skiriama tik ketvirtadalis (3) balų, pasirodo, svarbiau yra mokinių krepšeliai (5 balai), aplinka (2 balai) ir mokyklos mokinių skaičius (2 balai).

Vadinasi, galimybių išlikti turi tik renovuotos ar jau renovuojamos mokyklos – gimnazijos ir didesnė dalis pagrindinių, juolab kad šiauliečiai suinteresuoti, kad būtent tokiose pro kiaurus langus neperpučiamose mokytųsi  jų vaikai, kurie, be abejo, ten atsineštų ir savo mokinio krepšelius.

Kadangi iš miesto šešių pradinių mokyklų tik viena „Saulės“ suremontuota, tai pagal šį modelį jos ir būtų „optimizuojamos“ – sujungiamos su pagrindinėmis.

Dainų pradinės mokyklos direktorė Kornelija Šomkienė bandė dar viešai ginti pradines: jos sukurtos tada, kai atsirado poreikis vaikus ugdyti saugioje aplinkoje, tačiau gan greitai pasikeitus politinei konjuktūrai į jas nustota kreipti dėmesį ir skirti lėšų pastatų tvarkymui, todėl kaip ir kuriant pradines, taip ir jas dabar ruošiantis naikinti negalvojama apie ateitį, juolab kad būtent pradinėse mokyklose užtikrinama vaikų ugdymo kokybė.

Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Daiva Rozgaitė-Udrienė, kaip pasirodė, šiame posėdyje atstovaujanti sąlyginai prieš optimizavimus saugioms pagrindinėms mokykloms ir gimnazijoms, siūlė patiems politikams nuspręsti, ar mokyklas skaldyti (tai yra, palikti pradines), ar kaip tik jas jungti į bendruomenės mokyklas…

Kadangi panaši buvo ir kai kurių kitų pagrindinių mokyklų direktorių pozicija, o pradinių mokyklų direktoriai komiteto posėdyje neiškėlė baltų vėliavų, tai pasiūlyta dar kartą tokį išplėstinį Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdį su visų švietimo įstaigų vadovais surengti dar ir rugsėjį.

Tada jau pakilo „Saulės“ pradinės mokyklos direktorė Regina Miežienė ir pareiškė: „Dar kartą susirinkti rugsėjį ir dar kartą įrodinėti, kuris esame gražesnis ar kuris geriau ugdome, yra nebenaudinga – reikėtų naujajai Tarybai įsigilinti į tai, kiek daug padaryta. Mes esame visi pasiruošę tam, ką jūs pasiūlysite“.

Šiaulių naujienos