Posėdžiavo Pietvakarių Lietuvos taryba

2011-05-02

narmontiene

 

2011-04-28 dieną vyko  Pietvakarių Lietuvos regiono tarybos posėdis. Marijampolėje vykusiame susitikime dalyvavo LŠDPS pirmininkas A. Bružas, regiono pirmininkė M. Narmontienė, susivienijimų pirmininkai: V. Ordo, V. Silvanavičius, B. Adomavičienė, K. Petraška, M. Zenkevičienė, V. Bulotas. Susitikime  apsvarstyti LŠDPS vidaus reikalai. Susivienijimų pirmininkai pažymėjo, kad dėl įtemptos situacijos nevyksta pilnavertis atstovavimas su ŠMM, stringa viešų ryšių darbas. Susitikimo dalyviai rekomendavo dažniau naudotis savaitraščio „Dialogas“ teikiamomis galimybėmis, įsipareigojo informaciją apie profsąjunginę Pietvakarių susivienijimų veiklą teikti LŠDPS tinklalapiui. Daug diskutuota dėl Raseiniuose vykusio piketo. Šiuo klausimu sprendimo nepriimta. Susirinkusiųjų manymu, Raseinių incidentą verta apsvarstyti KT taryboje.

Pietvakarių pirmininkų nuomone būtina išplėsti atstovavimo su ŠMM asmenų ratą šio regiono atstovais, didinti susivienijimų  pirmininkų aktyvumą, įtraukti juos į darbo grupių su ŠMM veiklą. Tokiu būdu bus sudaryta galimybė įgauti reikiamą derybinę patirtį.

Posėdžio dalyviai nusprendė surengti 2 dienų  Pietvakarių regiono profsąjungos narių mokymus birželio mėnesį. Seminaro organizavimas pavestas M. Narmontienei.

LSDPS_logas-tikras