Pirmininko veikla

2011-04-03

DSC_1422

2012-12-15 dieną vyko LŠDPS eilinis rinkiminis suvažiavimas.

2012-10- 18 Koordinavimo tarybos posėdyje buvo pateikta informacija apie LŠDPS nutarimų vykdymą ir kitus darbus, svarstyti LŠDPS VI-ojo eilinio ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo organizaciniai klausimai.

2012-10-04 vyko Prezidiumo posėdis.

2012-09-24 dieną vyko mitingas Zarasuose.

2012-09-21 Panevėžyje vyko Pagalbos mokiniui centro ataskaitinė – rinkiminė konferencija.

2012-09-11 LŠDPS Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro (IUĮDC) komitetas vėl rinkosi į posėdį.

2012-08-27  LŠDPS būstinėje vyko organizacijos koordinavimo tarybos posėdis, kuriame buvo nagrinėjami organizacijos suvažiavimo ir finansų klausimai.

2012-06-14 vyko Vilkaviškio susivienijimo ataskaitinė – rinkiminė konferencija. LŠDPS renginyje dalyvavo A. Bružas, Vilkaviškio rajono meras Algimantas Antanas Greimas, savivaldybės administracijos vadovas Audrius Balbierius, vietinės spaudos atstovai .

2012-05-30 Zarasų rajono susivienijimas, matydamas viso rajono bendruomenės nepasitenkinimą jau priimtais ir dar rengiamais Zarasų rajono tarybos sprendimais,  pagrindinėje miesto aikštėje surengė mitingą. Dalyvavo A. Bružas.

2012-05-03 dieną Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ vyko darželio darbuotojų, profesinės organizacijos narių, susitikimas su LŠDPS pirmininku dr. Aleksu Bružu, LŠDPS ikimokyklinių įstaigų darbuotojų centro pirmininke Irena Peciukoniene, LŠDPS teisininke Žavinta Jurevičiūte.

2012-05-02 Dialoge publikuojamas A. Bružo  straipsnis „Rauda apie problemas, iš  piršto laužtas”.

2012-04- 25 d. Seime vyko Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis dėl ikimokyklinio ugdymo problemų sprendimo. Posėdyje dalyvavo LŠDPS pirmininkas A. Bružas.

2012-04-23 d. įvyko profsąjungų atstovų rengusių Lietuvos mokytojų suvažiavimą ir Švietimo ir mokslo ministro G. Steponavičiaus bei viso būrio ministerijos atsakingų darbuotojų dalykinis susitikimas dėl suvažiavimo rezoliucijų įgyvendinimo.

2012-04-19 d. LŠDPS atstovai LŠDPS VK teisininkė Ž. Jurevičiūtė ir pirmininkas A. Bružas dalyvavo trečiajame darbo grupės „Dėl tėvų, mokinių ir mokytojų teisių ir pareigų santykio suderinimo“.

2012-04-10 Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitete – buvo tęsiama diskusija dėl suvažiavimo rezoliucijų įgyvendinimo.

2012-04-05 po Visos Lietuvos mokytojų suvažiavimo rengėjų kovo 26 d. įvykusio susitikimo su LR Seimo pirmininke Irena Degutiene , jau po suvažiavimo, Seime – šį kartą  jau Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitete – buvo tęsiama diskusija dėl suvažiavimo rezoliucijų įgyvendinimo.

2012-03- 31 dieną Vilniuje, “Forum Palace “ vyko Lietuvos mokytojų suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 500 šalies pedagogų

DSC_0969m2012-03-29 vyko spaudos konferencija dėl organizuojamo mokytojų suvažiavimo

2012-03-26 LŠDPS ir LMPS pirmininkai A. Bružas ir J. Voloskevičienė susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininke I. Degutiene.

2012-03-22 A. Bružo straipsnis „ Įtvirtinkime aukštą mokytojo  statusą visuomenėje” savaitraštyje „Dialogas”

2012-03-14 LŠDPS ir LMPS pirmininkai A. Bružas ir J. Voloskevičienė susitiko su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vadovybe – Gintaru Steponavičiumi ir Vaidu Baciu.

2012-03-08 dieną  vyko organizacijos prezidiumo posėdis. Jame svarstyti streiko, mokytojų suvažiavimo, LŠDPS finansinės ataskaitos, kiti klausimai.

2012-03-01 A. Bružo straipsnis „Streikų pamokos” išspausdintas savaittraštyje „Dialogas”.

2012-02 23 dieną Vilniaus katalikiškoje mokykloje „Versmė“ vyko mokyklos bendruomenės, A. Bružo susitikimas su Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriumi A. Aldakausku ir vyriausiuoju specialistu A Vaitiekėnu.

2012-02-14 dieną A. Bružas lankėsi Panevėžio dailės ir muzikos mokykloje.

centras_DSC_10282012-02- 13  Švietimo ministro G. Steponavičiaus iniciatyva įvyko susitikimas su protestuoti susiruošusių profesinių sąjungų atstovais.

 2012-o2- 26 dieną Joniškio Mato Slančiausko gimnazijoje lankėsi A. Bružas.

2012-02-07 dieną LŠDPS Prezidiumo nariai pritarė profsąjungų iniciatyvai streikuoti ir palaiko jų iškeltus reikalavimus.

2012-01-05  vykusioje LŠDPS Koordinavimo tarybos posėdyje svarstyti ir priimti nutarimai vidinės organizacijos padėties ir suvažiavimo organizavimo klausimais.

2012-01-04 dieną Mokytojų sąjungos patalpose vyko į Centrą įeinančių profesinių sąjungų atstovų neformalus susitikimas.

DSC_0500t2011-12-16   A. Bružas lankėsi  Kalvarijos gimnazijoje mokyklos darbuotojų susitikime su  Kalvarijų  meru Valdu Aleknavičiumi.

20011-12-01 dieną A. Bružas kreipėsi į ministrą G. Steponavičių, dėl mokinio krepšelio apskaičiavimo metodikos subalansavimo.

2011-11- 22 LŠDPS pirmininkas A. Bružas kreipėsi į Prezidentę D. Grybauskaitę su prašymu vetuoti Darbo kodekso pakeitimus, kuriais mokytojams būtų atimtos išmokos, juos atleidus iš darbo nesant darbuotojo kaltei.

bakas-bruzas12011-11-21 dieną A. Bružas dalyvavo BNS spaudos konferencijoje, kurioje profsąjungos paskelbė reikalavimusvyriausybei.

2011-11- 17  viešbučio „Panorama“  konferencijų salėje vyko LŠDPS Vilniaus m. profesinių sąjungų susivienijimo ataskaitinė-rinkiminė konferencija (dalyvavo A. Bružas).

2011-11-15 dieną pirmininkas dalyvavo Šiaulių mero ir Centro pradinės mokyklos susitikime.

2011-11- 14  A. Bružas dalyvavo LR Seime vykusioje konferencijoje „Mokytojo profesijos ateitis Lietuvoje“.

2 011-11-04   A. Bružas dalyvavo Centro posėdyje. Nutarta: kreiptis į savivaldybes dėl  mokyklų tinklo pertvarkos ir ūkio dalies personalo  problemų, atnaujinti darbo grupės su ŠMM veiklą dėl naujo darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, rengtis masiniam mokytojų renginiui, siekti bendradarbiavimo su Baltijos jūros baseino šalių profesinėmis sąjungomis. Susitikime dalyvavo visų į Centrą įeinančių profesinių sąjungų pirmininkai.

2011-10- 25 d.   LŠDPS pirmininkas A. Bružas lankėsi Vilniaus katalikiškoje mokykloje „Versmė“.

2011-10-12 d. įvyko susitikimas su Panevėžio rajono savivaldybės administracija.

2011-10-05 d.  A. Bružo straipsnis savaitraštyje „Dialogas”    Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos trūkumai

prezidiumas_2011-09-22_a2011-09-22 d. vyko LŠDPS Prezidiumo posėdis. Darbotvarkėje apsvarstyti 6 klausimai.

2011-09-15 d. LŠDPS kreipėsi į ministrą G. Steponavičių

2011-09-15 d. pirmininko straipsnis „Patobulinta darbo apmokėjimo tvarka be pagrąžinimų” skelbiamas savaitraštyje „Dialogas”.

 2011-09-13 d. Vilniaus l/d „Gilužis“ vyko pedagogų susirinkimas, į kurį buvo pakviesti LŠDPS atstovai. Atvyko LŠDPS pirmininkas A. Bružas, IUĮDC pirmininkė I.Peciukonienė, teisininkė Ž. Jurevičiūtė.

srlsem52011-08-25,26 dienomis  Panevėžio rajone Tiltagalių kaime, poilsio stovyklos „Trimitas“ patalpose  įvyko konferencija – seminaras „Darbo apmokėjimas, ugdymo organizavimas ir valdymas švietimo įstaigose“. Dalyvavo A. Bružas.

2011-06- 21d. įvyko Kaišiadorių r. Švietimo darbuotojų profesinės  sąjungos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Dalyvavo LŠDPS atstovai A. Bružas, Ž. Jurevičiūtė.

2011-06-16 d. publikuojamas pirmininko straipsnis „Likimo ženklas-Dalia”  savaitraštyje „Dialogas”.

2011-06 – 15 d. pirmininkas dalyvavo  Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje.

2011-06-09 d. vyko LŠDPS prezidiumo posėdis.

2011-05-20 d. 14 val. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko darbo grupės siūlymams dėl Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos atnaujinimo ir Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų apmokėjimo tvarkos aprašo tobulinimo parengti paskutinis posėdis prieš patvirtinant jį

iksmm102011-05-17 d. 10 val. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko darbo grupės posėdis dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų darbo sąlygųgerinimo. Dalyvavo A. Bružas, I. Peciukonienė, G. Šeibokienė, I. Grigaravičienė, LŠDPS IUĮDC nariai, Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos prezidentė L. Milašauskienė, LMPS atstovė A. Skamarakienė.

2011-05-12 d. vyko LŠDPS koordinavimo tarybos posėdis. Priimti sprendimai organizacijos vidaus veiklos klausimais, išklausyta pirmininko informacija apie darbą su ŠMM, patvirtinta LŠDPS veiklos sąmata.

2011-05-12 d. LŠDPS pirmininkas A. Bružas, Raseiniuose  piketavusio susivienijimo pirmininkas V. Bulotas Švietimo ir mokslo ministerijoje susitiko su Švietimo organizavimo skyriaus vedėja R. Klepačiene ir vyr. specialistu P. Navicku.

2011-05-10 A. Bružas lankėsi l/d „Žvangutis”.

2011-04-28 dieną vyko  Pietvakarių Lietuvos regiono tarybos posėdis. Marijampolėje vykusiame susitikime dalyvavo LŠDPS pirmininkas A. Bružas.

2011-04-22 d. Raseinių rajone dalyvavo LŠDPS pikete prie savivaldybės.

2011-04-21 d. susitikimas su Radviliškio meru.

2011-04-20 d.  Vilniaus ikimokyklinių įstaigų  darbuotojų konferencija.

2011-04-19 d. pirmininkas A. Bružas dalyvavo Vilniaus rajono ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje,    

2011-04-12 d. Vyksta paruošiamieji ŠMM aktų derinimo su LŠDPS darbai. Praeitą savaitę pirmininkas Aleksas Bružas su Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) departamentų ir skyrių vadovais derino aktualių pedagogams sprendimų įgyvendinimo kelius ir būdus.

susit_su_ministr112011-04-1 d. LŠDPS pirmininko Alekso Bružo vadovaujama delegacija lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijoje. Susitikta su ministru G. Steponavičiumi ir viceministru V. Baciu. Posėdžio metu  apibendrintas ikišiolinė bendra su ministerija veikla, numatytos gairės tolimesniam bendradarbiavimui. Daugiausiai dėmesio skirta tam, kaip bus dirbama rengiant po Švietimo įstatymo priėmimo reikalingus poįstatyminius aktus. Susitarta dėl bendrų darbo grupių poįstatyminiams aktams rengti.

2011-03-29 dieną LŠDPS pirmininkas A.Bružas, kiti LŠDPS atstovai susitiko su viceministru V. Baciu. Posėdyje susitarta, kad  Seimui priėmus švietimo įstatymo pakeitimo įstatymą, pakoreguotą projektą svarstys profsąjungų ir ŠMM darbo grupė, o vėliau bus siunčiama derinti suinteresuotoms institucijoms ir teikiama Vyriausybei. Dėl rengimo kitų poįstatyminių aktų bus surengtas susitikimas su ministru G. Steponavičiumi.

vadovu_asociacija2011-03-17 d. LŠDPS delegacija susitiko su Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos vadovais Prezidentu V.Giedraičiu, viceprezidentu R.Grilausku ir kt. Aptarti šie klausimai: Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo tobulinimo, Dėl Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos susitarimo atnaujinimo.

2011-03- 9 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje susitikime su viceministru V. Baciu buvo aptartas mokyklų vadovų skyrimą reguliuojantis teisės aktas „Atviro konkurso valstybinių (išskyrus aukštųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas“.

2011-02-25 dieną prie Seimo piketavo Jungtinės profesinės sąjungos (JPS), su kuria LŠDPS palaiko partnerystės ryšius, atstovai. Piketuotojus palaikė S. Bružas.

prok22011-01-28   LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas, kartu su kitų šešių profesinių sąjungų pirmininkais, pasirašiusiais kreipimąsi aukščiausios Lietuvos valdžios institucijoms, generalinei prokuratūrai bei teismų pirmininkams „Dėl žmonių teisių ir laisvių varžymo“, susitiko su generaliniu prokuroru Dariumi Valiu.

2011-01-12 d. Vilniaus lopšelyje darželyje „Daigelis“ įvyko LŠDPS Vilniaus susivienijimo narių ir Vilniaus ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos susitikimas. Susitikime dalyvavo LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas.

2010-12-29 d. vyko LŠDPS specialiųjų pedagogų (pagalbos mokiniui specialistų) pasitarimas – forumas. Renginyje dalyvavo A. Bružas.

c10_ruduo22010-12-7 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko išplėstinis darbo grupės, rengiančios švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, posėdis. Jame, be darbo grupės narių, dalyvavo ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos vadovybė bei Kultūros ministerijos atstovė. Posėdyje nagrinėti LŠDPS siūlymai, išklausytos suinteresuotų pusių nuomonės.

2010-12-03 d. Sumažėjus finansavimui darželių auklėtojos yra verčiamos eiti nemokamų atostogų, joms tenka dirbti didesniu darbo krūviu, prašinėti pinigų iš tėvų remontams ir kitoms reikmėms. Tokią situaciją atskleidė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro narės  ( 2010-12-03 d. LŠDPS „ikimokyklinukų” spaudos konferencija ELTA).

2010-10- 29 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko LŠDPS koordinavimo tarybos narių bei ministerijos vadovų ir specialistų susitikimas. Paliesti kitiems metams planuojamo švietimo biudžeto, Seime svarstomo Švietimo įstatymo bei kiti klausimai. Dalyvavo ministras G. Steponavičius, pirmininkas A. Bružas.