Pietvakariai nutarė rengti regiono konferenciją

2010-12-21

ptv1

2010-12-09 dieną posėdžiavo  ŠDPS Pietvakarių Lietuvos regiono susivienijimo pirmininkai: M. Narmontienė, V. Ordo, V. Silvanavičius, B.Adomavičienė, R.Ramanauskas , K.Petraška. Susitikime dalyvavo  A.Bružas, A.Navickas, V.Vižinis.

 

Pirmuoju klausimu aptarta Švietimo ir mokslo ministerijos ir profsąjungos sudarytų darbo grupių veikla. Šiuo klausimu pasisakęs V. Silvanavičius  apibrėžė LŠDPS poziciją, bei pažymėjo, kad kartu dirba ir mokyklų vadovų  atstovai.  Jų pozicijos ir nuomonės  kai kuriais aspektais skiriasi nuo LŠDPS, bet stengiamasi rasti bendrą sprendimą.  Svarbiausia, kad vadovų  priedų skyrimas,  papildomų darbų skyrimas,  darbuotojų priėmimas į darbą,  tvarkaraščio ir atostogų grafikai, mokytojų atlyginimo koeficientai  būtų derinami su darbuotojų atstovais.  Tam pritarė ir mokyklų vadovai.  Diskusija kilo  dėl terminų  pedagoginė valanda ir kontaktinė valanda. V.Ordo pasiūlė sukurti bendrą mechanizmą, kuris būtų visiems aiškus. M.Narmontienė siūlė reikalauti, kad darbo apmokėjimas tiek gimnazijose, tiek kitose bendro lavinimo mokyklose nesiskirtų , nes dabar gimnazijose  dirbantys  9-10 klasėse mokytojai  už darbus gauna priedus, o kitose mokyklose  ne. Pietvakarių atstovai nutarė: rekomenduoti naudoti sąvoką ,,kontaktinė valanda“, svarbius darbo,  užmokesčio klausimus  darbovietėse derinti su darbuotojų atstovais, Koordinavimo tarybos posėdžiuose pastoviai išklausyti deleguotų į darbo grupes  atstovų ataskaitas.

Šiaurės rytų Lietuvos regiono susivienijimo pirmininkas Andrius Navickas posėdžio dalyvius supažindino su šio regiono veikla.  Po  pasisakymo susivienijimų pirmininkai pasidalino savo  darbo patirtimi. Pasisakymuose buvo apžvelgta: viešieji ryšiai, pedagogų švietimas ir mokymas, organizacijų veiklos aktyvinimas, kolektyvinių sutarčių ruošimo ir pasirašymo subtilybės, darbo su savivaldybėmis patirtis. Posėdžio dalyviai sutarė rugpjūčio pabaigoje surengti bendrus regionų profsąjungos narių mokymus.

Posėdyje  dalyvavęs  V.Vižinis pasisakė Švietimo profsąjungų judėjimo ir veiklos aktualijų tema.
Dėl LŠDPS Pietvakarių Lietuvos regiono susivienijimų konferencijos kalbėjo regiono pirmininkė Marytė Narmontienė. Pietvakarių pirmininkai nusprendė rengti regiono konferenciją.