Pedagogams – nemokamų studijų galimybė

2012-08-21

pedagogams

Netenkantiems darbo darželių auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir pradinių klasių mokytojams – nemokamos studijos ir galimybė išlikti darbe

Švietimo ir mokslo ministerija inicijuoja konkursą į tikslines studijų programas, skirtas mokytojams, kurie dėl mažėjančio mokinių skaičiaus netenka darbo ir įsidarbina pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas, neturėdami šiam darbui reikalingų kompetencijų, Pedagogų atranką į ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir pradinio ugdymo pedagogikos studijas vykdo Ugdymo plėtotės centras.

Pretenduoti į šias studijas gali visi dirbantys ir planuojantys savo darbinę veiklą tęsti vaikų darželių auklėtojais, priešmokyklinio ugdymo pedagogais ar pradinių klasių mokytojais. Studijos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis. Jas vykdys universitetines studijų programas teikiančios aukštosios mokyklos.

Mokytojai, pretenduojantys į studijas, turi būti įgiję aukštąjį išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją. Vertinimo komitetas pirmenybę teiks mokytojams, kurie turės ilgesnį darbo stažą, taip pat turintiesiems aukštesnę mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

Pretendentų dokumentai priimami iki rugpjūčio 22 d. Ugdymo plėtotės centre. Atrinktųjų į studijas sąrašas bus paskelbtas rugpjūčio 30 dieną centro interneto svetainėje www.upc.smm.lt

Studijos organizuojamos įgyvendinant ES SF lėšomis finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“.

Daugiau informacijos surasite Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje www.upc.smm.lt

Balsas.lt