Pedagogų darbo apmokėjimo tvarka – Švietimo įstatyme

2016-09-19

alt

Rugsėjo 15 d.  Vyriausybės posėdyje pritarta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektui, kuris nebus taikomas pedagogams, – informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Esą sutarta, kad pedagogų darbo apmokėjimas bus reglamentuotas Švietimo įstatymu, kurį parengs Švietimo ir mokslo ministerija.

„Skirtingai nuo kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų, mokytojams taikoma valandinė – tarifinė darbo apmokėjimo tvarka, kuri nulemia kitokią darbo apmokėjimo specifiką. Svarbu ir tai, jog švietimo įstaigos visiškai ar iš dalies finansuojamos iš mokinio krepšelio, ir vaikų skaičius atsilieptų nustatant kintamąją pareiginės algos dalį“, – rašoma SADM pranešime.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtu įstatymo projektu siekiama ištaisyti išryškėjusius sistemos trūkumus: šiuo metu susidariusi didelė disproporcija tarp atskirų sričių  biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų dydžių, atskirų sričių apmokėjimo sąlygas reglamentuoja ministrų įsakymai, priedai darbuotojams nėra siejami su pasiektais rezultatais. Be to, didėjant minimaliam mėnesiniam atlyginimui, kvalifikuotų darbuotojų tarnybinis atlyginimas susilygino su nekvalifikuotų darbuotojų tarnybiniu atlyginimu, kas neskatina siekti išsilavinimo.

Primename, kad liepos 15 d. penkios švietimo profesinės sąjungos prie Vyriausybės surengė piketą prieš tai, kad Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projekte būtų reglamentuotas ir pedagogų darbo užmokestis. Profsąjungų teigimu, pedagogų darbo apmokėjimo tvarka per daug skiriasi nuo kitų „biudžetininkų“, o ją suvienodinus mokytojų padėtis tik pablogėtų.  

SADM, LŠDPS inf.