Pasikeista nuomonėmis dėl etatinio darbo apmokėjimo (pasiūlymai)

2017-01-23

alt

Sausio 19 d. įvyko pirmasis švietimo profesinių sąjungų ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų susitikimas dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos. Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės teigimu, naujoji tvarka turėtų sudaryti sąlygas į mokyklas ateiti jauniems mokytojams, įvertinti jau dirbančių pedagogų kompetencijas ir visiems jaustis „finansiškai saugiai“.

Profesinės sąjungos pristatė savo pasiūlymus, o ministerija pateikė tris galimas etatinio mokytojų darbo apmokėjimo alternatyvas.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pasiūlymus pristačiusi LŠDPS Pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė paminėjo, jog būtų tikslinga atlikti tyrimą, kiek mokytojas realiai dirba. Ji išreiškė susirūpinimą, ar nustačius etate 36 valandas, neatsitiks taip, kad atlyginimas už jas bus mažesnis nei mokama dabar už 36 tarifikuotas valandas.

LŠDPS nuomone, reikia gerokai daugiau valandų skirti mokinių darbų taisymui, nes šiuo metu vienam darbui taisyti skirta 1,67 min, o realiai tam reikia apie 30 min. Panaši situacija ir su pasiruošimu pamokoms. Taip pat LŠDPS pasiūlė už vadovavimą klasei skirti ne mažiau nei 10 val. (šiu metu – iki 5 val.); išsaugoti priklausomybę nuo darbo stažo ir kvalifikacijos; ištaisyti neteisybę, profesinių mokyklų bendrųjų dalykų mokytojams, nes jų darbo užmokesčio apskaičiavimas skiriasi nuo bendrojo ugdymo mokyklų pedagogų. Anot E. Leiputės-Stundžienės, reiktų sudaryti sąlygas, kad mokytojai neprivalėtų visų valandų dirbti ugdymo įstaigoje, o į etatą būtų įtrauktos ir papildomos valandos profesinių sąjungų pirmininkams ir pavaduotojams. Ji taip pat pabrėžė, jog LŠDPS kol kas neteikia galutinės nuomonės dėl etato struktūros.

Ministerijos atstovai pristatė tris galimas etatinio mokytojų darbo apmokėjimo alternatyvas, parengtas remiantis tarptautine praktika. Pirmoji panaši į dabartinį darbo užmokesčio skaičiavimo modelį, antroje alternatyvoje numatyta įvairesnė kintamoji atlyginimo dalis, pavyzdžiui, skiriamas priedas už gerus mokinių rezultatus.

Trečioji alternatyva – lankstus darbo krūvis ir motyvuojanti kintamoji atlyginimo dalis. Ji sukuria prielaidas motyvacijai karjeros pradžioje, skatinamas kompetencijų augimas, atlyginama už darbo stažą, veiklos rezultatus.

Ministerijos atstovai siūlė jau šiame posėdyje preliminariai sutarti dėl esminių etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio nuostatų: pedagogo etatą sudarytų 36 valandos – kontaktinės (pamokoms skirtos) ir nekontaktinės. Siūloma, kad pastarosios būtų dalomos į su ugdymu susijusius darbus ir valandas, skirtas mokyklos bendruomenės veikloms ar valstybės, regiono labui skirtiems darbams.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas pabrėžė, jog šio susitikimo formate nereikėtų kol kas nieko nutarti, nes dėl visko būtina tartis bendruomenėse.

Kitas posėdis dėl etatinio darbo apmokėjimo numatytas vasario 2 d.

Ministerijos pasiūlymai

LŠDPS pasiūlymai

LŠDPS inf.