Rezultatai

2018-12-20

alt

LŠDPS inicijuotas streikas tęsėsi 2018-11-12 – 2018-12-21

ŠMM patalpose derybų laukėme 2018-11-28 – 2018-12-19

Pasiekti rezultatai:

 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientų didinimas10 proc. nuo 2019 m. sausio 1 d.
 • Švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientų didinimas 20 proc. nuo 2019 m. sausio 1 d.
 • Mokytojams darbo užmokestis kils iki 10 proc. nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
 • Nekontaktinių valandų koeficientų suma, išreikšta kontaktinių valandų dalimi, bus nuo 40 proc. iki 60 proc.
 • Aiškesnė ir skaidresnė etatinio darbo užmokesčio struktūra.
 • Paruoštas veiklų mokyklos bendruomenei ir kvalifikacijos tobulinimo sąrašas.
 • Numatytas minimalus valandų skaičius, skirtas veiklai mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui – 102 val.


 • Betarpiškas ir nuoširdus bendravimas su ŠMM vadovu ir darbuotojais. Pradėta atvirai ir viešai kalbėti apie švietimo sistemos problemas, klaidos pripažintos ir oficialių įstaigų, ir jų atstovų.
 • Apginta teisė aktyviai dalyvauti priimant svarbius sprendimus.
 • Suvienyta mokytojų bendruomenė. 
 • ŠMM ir visose 17-oje pavaldžių įstaigų kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradedami auditai.
 • Sutelktos bendriems tikslams visuomeninio sektoriaus profesinės organizacijos ir sąjūdžiai.
 • Rengiamasi Viešojo sektoriaus darbo užmokesčio kėlimui.
 • Sustiprėjusi pilietinė savimonė.

 

LŠDPS informacija