Padėka visiems, susijusiems su streiko veiksmais

2023-12-06

Mieli kolegos, tėveliai, mokiniai, kiti visuomenės nariai bendražygiai,

Šitas streikas, praktiškai trunkantis jau daugiau nei tris mėnesius (jeigu skaičiuotume nuo mokytojų, priklausančių LŠDPS, apsisprendimo rugpjūčio 22 d.), pasiekė tam tikrą etapą, kai pereina į pasyviąją fazę ilgesniam laikotarpiui.  Visų pirma norime Jums padėkoti už tai, kad patikėjote, jog susivieniję ir aktyviai parodydami savo poziciją galime paveikti valdininkus ir politikus, perspėti juos apie nesprendžiamas problemas, išreikšti savo nepasitenkinimą dėl esamos situacijos. Nors teisę į streiką mums, demokratinės valstybės piliečiams, garantuoja LR Konstitucija, Darbo kodeksas, deja, Lietuvoje, kaip ir daugelyje postsovietinių šalių, yra labai daug teisinių apribojimų. Todėl mūsų pilietinė pozicija organizuotai ir teisėtai reikšti nepasitenkinimą dėl netinkamų sąlygų nėra tokia išvystyta, kaip gilias demokratines tradicijas turinčiose šalyse. Vieni iš aktyviausių piliečių visada buvo ir iki šiol yra mokytojai. Būtent jie ne tik suteikia žinių, gebėjimų, bet ir savo pavyzdžiu ugdo pilietines galias. Ir streiko poveikis visuomenei ilgojoje perspektyvoje yra būtent toks.

Taip, streikas – ribinė konfliktinė situacija. Bet visų pirma tai perspėjimas ir pagalbos šauksmas. Kaip dar pačioje šio streiko pradžioje sakė LŠDPS pirmininkas A. Navickas: ,,Streikas yra ne tikslas, o priemonė. Akivaizdu, kad švietimo sistema yra ties grėsminga riba, kai matome, jog geriausi mokytojai, geriausi kolegos traukiasi, o naujų nerandama.  Deja,  ši valdžia trejus metus problemų  nesprendė ir net Vyriausybės bei politinių partijų susitarimas pasiekti 130 % šalies vidutinio darbo užmokesčio vis tolsta nuo mūsų.  O tai tik viena iš problemų. Dažnai politikams neužtenka drąsos priimti sprendimus, bet jau kyla grėsmė šaliai ir vaikų ateičiai. Norime kalbėti garsiai visuomenei dabar, kad neprieitumėme tos ribinės situacijos, kai kelio atgal nebus. Tai verčia imtis lyderystės, o ne būti stebėtojais.“

Šis streikas ilgas ir sudėtingas. Derybos  strigo dorai net neprasidėjusios. Iki šiol gaji politikų tradicija spręsti problemas ne ieškant kompromisų su piliečiais, kurie reiškia nepasitenkinimą, o ieškant kelių, kaip juos kitų visuomenės narių akyse sukompromituoti. Įvairūs prieš pat streiką arba jo metu su kitomis organizacijomis pasirašomi dokumentai, siūlantys palankesnes sąlygas, – labai gerai veikianti, laiko patikrinta priemonė, kaskart pasitelkiama norint diskredituoti oponentus. Ir tik tas, kas suvokia politinius niuansus ir žaidimo taisykles, gali suprasti, kad tas algų pakėlimas, kuris buvo sutartas su kitomis organizacijomis likus dienai iki LŠDPS streiko, yra ne jų, o mūsų ryžto ir sprendimų pasekmė. Galų gale ir aukštųjų mokyklų darbuotojus vienijanti profsąjunga, prieš tai pasirašiusi sutartį su ŠMSM, paskui oficialiai streikuojančius palaikė. O visa kita – labiau derybų imitavimas ir viešųjų ryšių akcijos nei realus problemų sprendimas.

Šitas streikas turėjo ne vieną labai ryškų, savo idėjomis ir žinutėmis visuomenei besiskiriantį etapą:

  • ,,Kita pamoka – streikas“ – ištisomis paromis beveik dvi savaites vykę renginiai V. Kudirkos aikštėje Vilniuje; taip pat Mokytojų dienos minėjimas – mokytojų, atėjusių iš Zarasų, sutikimas ir mitingas;
  • ,,Streiko kelias“ – Lietuvos mokytojų ir juos palaikančių žygis iš įvairių vietovių pėsčiomis į Vilnių ir finalinis atėjimas spalio 12 d. Mitingas V. Kudirkos aikštėje, susitikimas Mokytojų namuose Vilniuje;
  • ,,Pasiruošimas tarpiniam žinių patikrinimui ir brandos egzaminui Seime“ – lapkričio 22 d. prie Seimo vykęs mitingas ir jo metu organizuotas performansas ,,Mes prisiekiame.“ Mokytojų atvežtų algalapių kopijos oficialiai pristatytos į Seimo kanceliariją;
  • Seimo posėdžių stebėjimas ir bendravimas ir Seimo nariais jų darbo vietoje, kai sprendžiami mokytojams aktualūs klausimai lapkričio 23 d. ir gruodžio 5 d.

Taip pat paraleliai vyko įvairūs susitikimai su ministerijos atstovais, politikais savivaldybėse ir Seimo nariais, visų Seimo frakcijų atstovais, spaudos konferencijos, forumai, dalyvavimas įvairiose televizijos ir radijo laidose. Žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose buvo publikuojami spaudos pranešimai, autoriniai straipsniai, vieši pasisakymai, kreipimaisi į įvairias gyventojų grupes ir kt. Didelio susidomėjimo sulaukė tiesioginės įvairių renginių ir įvykių transliacijos. Kai kurių peržiūros viršijo 40 000 kartų. Daugiau kaip tris mėnesius žiniasklaida aktyviai nagrinėjo su švietimu Lietuvoje susijusias problemas, domėjosi mokytojų darbo sąlygomis ir išsakoma pozicija. Tai rodo, kad veikla streiko metu nebuvo savitikslė –  sutelktas visuomenės dėmesys, problemų viešinimas privertė valdininkus ir politikus kitaip bendrauti su švietimo darbuotojais, o mokytojus drąsiau kalbėti apie įvairias negeras tendencijas. Įvykių gausa ir aktyvus bendruomenės įsitraukimas padėjo ir sutelkti žmones, ir įgalinti juos kaip savos šalies piliečius.

Kiek tai gyvybinės energijos, darbo, kūrybinio polėkio, fizinės ištvermės, atkaklumo, laiko sąnaudų reikalaujantys vyksmai ir veiksmai, gali suvokti tik tas, kas nors kartą gyvenime yra ką nors organizavęs. Todėl visų pirma dėkojame tiems, kurie inicijavo, organizavo, padėjo ir prisidėjo, kad tie trys su puse mėnesio būtų užpildyti prasmingu ir svariu turiniu.

Labai dėkojame streikuoti išdrįsusiems ugdymo įstaigų darbuotojams. Žinome, kaip  sudėtinga suvokti ir prisiimti atsakomybę už ateitį, o dar sudėtingiau į atvirą konfrontaciją eiti čia ir dabar. Jūsų siekis ne tylėti, o veikti yra geriausia, ką gali vieni kitiems suteikti piliečiai.

Taip pat dėkojame tiems, kurie visokeriopai rėmė į kovą pakilusius švietimo darbuotojus. Jūsų tikėjimas, kad paprastas žmogus gali ryžtingai išsakyti savo poziciją ir lemti pokyčius, padėjo ištverti pačiomis sunkiausiomis akimirkomis.

Dėkojame jaunajai kartai, kuri suprato ir palaikė Lietuvos švietimo darbuotojus. Jūs esate ta ateitis, dėl kurios mes stengiamės. Jūs esate ir ta ateitis, kuri, esant reikalui, turės išdrįsti pasipriešinti negeriems procesams. Tikimės, kad mūsų veikla, jūsų veikla, mūsų visų veikla kartu buvo prasmingos ir brandžios pastangos siekiant bendrų tikslų.

Dėkojame visiems, kurie šitą sudėtingą, komplikuotą laikotarpį buvote bendrystėje. Politikai kol kas nesiryžta imtis taip reikalingų drąsių žingsnių, tačiau jie jau viešai pripažįsta tam tikras klaidas, netikslumus, savo netinkamus sprendimus. Taip pamažu, bet, tikėkimės, negrįžtamai keičiasi politinės kultūros suvokimas ir judama į priekį. Viliamės, kad kitas mūsų kartu su politikais žengtas žingsnis bus grįstas ne (savi)apgaule, o bendradarbiavimu ir susitelkimu sprendžiant kylančias problemas.

Kaip sakė apie kelią pėsčiomis į Vilnių LŠDPS pirmininko pavaduotoja L. Bručkienė: ,,Juk galėjo būti taip, kad eidama atsisuku – o už manęs nieko nėra. Tačiau aš atsisukusi pamačiau šimtus, tūkstančius žmonių. Ir tada apėmė begalinis dėkingumas.“

Dėkojame Jums, kad patikėjote ir pasitikėjote, kad buvote kartu, palaikėte ir skatinote nepasiduoti. Romėnų rašytojas Publijus Siras dar I a. pr. Kr. pastebėjo, kad „Ten, kur vienybė, visada yra pergalė.“

 

LŠDPS pirmininkas A. Navickas, pavaduotojos E. Leiputė-Stundžienė, J. Kiškienė, L. Bručkienė